Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2005, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska a Królewiec Janusz Jasiński s. 123-132
Sieć leprozoriów w państwie zakonnym w Prusach Mariusz Horanin s. 133-155
Kanonikat - ołtarz - grób : obsada kanonikatów a przydział ołtarzy oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV-XVIII wieku Jerzy Sikorski s. 157-216
Ambona z kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim : historia, program ikonograficzny, konstrukcja, problematyka konserwatorska obiektu Monika Pawłowska s. 217-227
Sympatie polityczne mieszkańców guberni suwalskiej przed I wojną światową : (ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej) Małgorzata Dajnowicz s. 229-240
Nowe koncepcje rozwoju kultury regionalnej i powstanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 'Pojezierze' Marcin Wakar s. 241-251
Naczelna Komenda Organizacji Harcerskiej na Warmię i Mazury (1920 rok) Adam Szymanowicz s. 253-259
"Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527)", Mario Glauert, [w:] "Prussia Sacra", T. 1, Toruń 2003 ; "Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland", Mario Glauert, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" 2004, h. 17 : [recenzja] Jan Wiśniewski Mario Glauert (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec", Robert Traba, Poznań-Warszawa 2005 : [recenzja] Hans Henning Hahn Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 263-268
"Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956", Jerzy Czołgoszewski, Olsztyn 2002 : [recenzja] Krystian Soliński Jerzy Czołgoszewski (aut. dzieła rec.) s. 268-271
Sprawozdanie z X sesji z cyklu "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Jerzy Kiełbik s. 273-274