Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1961, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny miasta Reszla Irena Janosz-Biskupowa s. 161-182
Feliks Nowowiejski jako organista w Olsztynie Jan Obłąk s. 182-189
Osadnictwo wiejskie w województwie olsztyńskim po roku 1945 Józef Mucha Bohdan Wilamowski s. 190-219
Z dziejów szkolnictwa wiejskiego na Mazurach i Warmii w pierwszej połowie XIX wieku : (na podstawie materiałów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie) Tadeusz Grygier s. 220-253
Sylwetki polskich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939 Tadeusz Oracki s. 253-273
Wykaz czasopism i kalendarzy polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718-1939, znajdujących się w bibliotekach krajowych i zagranicznych Janusz Jasiński s. 274-287
Przyczynki językoznawcze z Warmii Augustyn Steffen s. 287-291
"Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum", Friedrich Mager, Bd. I-II, Köln-Graz 1960 : [recenzja] Benon Polakowski Friedrich Mager (aut. dzieła rec.) s. 292-298
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. XXX, 1960, h. 89 : [recenzja] Władysław Ogrodziński s. 298-299
"300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960", Władysław Jan Grabski, Warszawa 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Tadeusz Oracki Władysław Jan Grabski (aut. dzieła rec.) s. 299-304
"Heimat Bartenstein. Ein Buch der Erinnerung und Mahnung", zusammengestellt von Willi Piehl, Rendsburg 1956 : [recenzja] Andrzej Wakar Willi Piehl (aut. dzieła rec.) s. 304-307
Wystawa czasopism polskich na Mazurach i Warmii od 1718 do 1961 roku Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 307-315
Pięciolecie Biblioteki Lekarskiej w Olsztynie Stanisław Flis s. 315-317
Gość z Niemieckiej Republiki Federalnej w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 317
Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kętrzynie Zofia Licharewa s. 318-320