Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1991, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy polityczne Wojciecha Kętrzyńskiego Wojciech Wrzesiński s. 3-14
Wojciecha Kętrzyńskiego związki naukowe z Krakowem Józef Dużyk s. 15-28
Wrocławski zbiór korespondecji Wojciecha Kętrzyńskiego Grzegorz Jasiński s. 29-36
Obecność Warmii i Mazur w endeckiej prasie dla ludu przed I wojną światową jako element kształtowania świadomości narodowej Teresa Kulak s. 37-49
Publicystyka Bolesława Limanowskiego o Prusach Wschodnich (po 1918 roku) Leonard Smołka s. 51-68
Polskie nazwy geograficzne południowej Warmii na tle typów nazewniczych innych regionów Polski Anna Pospiszyl s. 69-78
Udział Karola Estreichera (mł.) w pomocy kulturalnej Polakom w Prusach Wschodnich Jan Wróblewski s. 79-87
Szkolnictwo elementarne w Prusach Książęcych w XVI i XVII w. Jacek Wijaczka Gerhard Düsterhaus (aut. dzieła rec.) s. 89-98
"Das Elbinger Stadtbuch", Bd. 2: "1361-1418", hrsg. von Hans W. Hoppe, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 5, 1986 : [recenzja] Jerzy Przeracki Hans W. Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 99-104
"Historia dyplomacji polskiej", T. 2: "1572-1795", pod red. Zbigniewa Wójcika, oprac. Józef Gierowski, Jerzy Michalski, Henryk Wisner, Zbigniew Wójcik, Warszawa 1982 : [recenzja] Janusz Małłek Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Biedermann und Schreibtischtäter. Materialien zur deutschen Täter-Biographie", Berlin 1987 : [recenzja] Antoni Sołoma s. 107-113
"Preussen und Berlin. Beziehungen zwischen Provinz und Haupstadt", hrsg. von Udo Arnold, Schriftenreihe Nordost-Archiv, h. 22, Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung, h. 2, Lüneburg 1982 ; "Preussen im 19. Jahrhundert", hrsg. von Udo Arnold, Schriftenreihe Nordost-Archiv, h. 25, Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung, h. 4, Lüneburg 1984 : [recenzja] Robert Traba Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Biskup warmiński Jan Władysław Obłąk 1913-1988 Stanisław Achremczyk s. 117-124