Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1993, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śmierć świętego Wojciecha i jej miejsce w świetle starszych źródeł Jan Powierski s. 375-389
Z dziejów osadnictwa krainy Wielkich Jezior Mazurskich : pochodzenie osadników na przykładzie starostwa leckiego (giżyckiego) w XVI-XVII w. Grzegorz Białuński s. 391-401
Wyjazdy młodzieży warmińskiej na studia uniwersyteckie w XVI-XVIII w. Marian Pawlak s. 403-411
Superintendent Gottfried Schulz (1791-1867) i jego poglądy na sprawy mazurskie Grzegorz Jasiński s. 413-429
Współpraca Wincentego Lutosławskiego z Polskim Biurem Prac Kongresowych w Paryżu w 1919 roku Józef Dużyk s. 431-436
Uczniowie szkół polskich na Warmii w latach 1929-1939 Tadeusz Filipkowski s. 437-447
Z dziejów parlamentaryzmu stanowego w Prusach Wschodnich i Zachodnich (1824-1847) Stanisław Salmonowicz Wolfgang Neugebauer (aut. dzieła rec.) s. 449-456
Książka służąca pojednaniu Janusz Jasiński s. 457-463
O nauczycielach polskich w Niemczech w latach międzywojennych Henryk Chałupczak Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) s. 465-470
"Społeczństwo i kultura do XVI wieku. Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 9 maja 1991", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1992 : [recenzja] Grzegorz Białuński Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1991 : [recenzja] Jerzy Maroń Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 473-475
"Bibliografia publikacji nauczycieli województwa olsztyńskiego za lata 1945-1985", pod red. Zofii Smołuchy, Olsztyn 1992 : [recenzja] Marian Filipkowski Zofia Smołucha (aut. dzieła rec.) s. 475-477
Wystawy w Domu "Gazety Olsztyńskiej" Zbigniew Anculewicz s. 479-480
Seminarium naukowe na temat postmigracyjnego społeczeństwa Warmii i Mazur Bożena Beba s. 481-482