Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2012, Tom 1 (275)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów nieistniejącego kościoła Świętego Krzyża na przedmieściach Olsztyna Janusz Jasiński s. 3-32
Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do Sejmu w 1952 roku Grzegorz Jasiński s. 33-77
Działania Służby Bezpieczeństwa wobec księdza Ignacego Dziermejki - duszpasterza Litwinów w Polsce Krzysztof Tarka s. 79-93
Исследования памятников археологии первой половины і тысячелетия н.з. в Калининградской Области в 1946-2010 гг. Владимир И. Кулаков s. 95-114
Człowiek i terytorium : Prusy wschodnie w koncepcjach historyków i socjologów : na przykładzie Roberta Traby "Wschodniopruskość" i Andrzeja Saksona "Od Kłajpedy do Olsztyna" Bożena Domagała s. 115-130
Elblążanie wobec udziału wojska w tłumieniu wystąpień robotniczych w grudniu 1970 roku Janusz Hochleitner s. 131-144
Siedlungs-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte der Komturei Königsberg in Preußen (13.-16. Jahrhundert), Grischa Vercamer, Marburg 2010 : [recenzja] Grzegorz Białuński Grischa Vercamer (aut. dzieła rec.) s. 145-151
Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945-1946, Marcin Płotek, Dąbrówno 2011 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Marcin Płotek (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Życiorysy. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne, Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 2009 : [recenzja] Bożena Domagała Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Władysław Ogrodziński 1918-2012 Stanisław Achremczyk s. 161-178
Władysław Ogrodziński : przyczynek do biografii Izabela Lewandowska s. 179-220