Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1966, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ferdynand Adolf Gregorowiusz z Nidzicy : przyjaciel Polaków Franciszek Jeziołowicz s. 353-357
Geneza ordynacji szkolnej z roku 1845 dla prowincji pruskiej Tadeusz Grygier s. 358-385
Pierwsza polska biblioteka ludowa na Warmii Jan Wróblewski s. 386-390
Ludowe zwyczaje i obrzędy weselne na ziemi lubawskiej i pograniczu lubawsko-mazurskim Ryszard Kukier s. 391-413
"Studia Warmińskie" T. 2, 1965 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 414-419
"Mój Sokoł. Wubèrk basnjow a prozy", Jan Skala, zestajał a prědsłowo napisał dr Jan Cyž, Budyšin 1962 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jan Cyž (aut. dzieła rec.) Jan Skala (aut. dzieła rec.) s. 419-421
"Śladami twardej drogi", Maria Zientara-Malewska, Warszawa 1966 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Maria Zientara-Malewska (aut. dzieła rec.) s. 422-424
"Szturm Kenigsbierga", całość zestawił K. H. Miedwiediew, Kaliningrad 1966 : [recenzja] Bronisław Sałuda K. H. Miedwiediew (aut. dzieła rec.) s. 424-425
"Tu jest mój dom", wstęp Józefa Chałasińskiego, wyboru dokonali i przygotowali do druku: Józef Chałasiński, Bronisław Gołębiowski, Eugenia Łysiowa i Franciszek Jakubczak, Warszawa 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Jakubczak (aut. dzieła rec.) Eugenia Łysiowa (aut. dzieła rec.) s. 425-428
Mikołaj Kopernik na Warmii : chronologia życia i działalności [cz. 2] Jerzy Sikorski s. 429-462
Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza : (obrona pracy doktorskiej Łucji Okuliczowej z Warszawy) s. 463-467
Plemiona grupy nidzickiej kultury grobów jamowych : (obrona pracy doktorskiej Jerzego Okulicza z Warszawy) s. 468-471
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 7] Tadeusz Grygier s. 472-480