Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1991, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się tożsamości narodowej młodego pokolenia Mazurów w życiorysach wychowanków Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego Bożena Domagała s. 131-175
Nazwa Wadąg : ze studiów nad hydronimią Warmii Maria Biolik s. 177-182
Plany i widoki starego Królewca Kamila Wróblewska E. Jäger (aut. dzieła rec.) R. Schreiner (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Smętek na tropach Ziółkowskiej Tadeusz Oracki Aleksandra Ziółkowska (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Theodor Gottlieb von Hippel. Eine zentrale Persönlichkeit der Königsberger Geistesgeschichte. Biographie und Bibliographie", Joseph Kohnen, Lüneburg 1987 : [recenzja] Grzegorz Supady Joseph Kohnen (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Nasz kochany Jan Kochanowski. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939", Andrzej Staniszewski, Warszawa 1988 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Die evangelischen Kirchengemeinden in Ostpreussen und Westpreussen in den Pfarr-Almanachen von 1912 und 1913. Mit alphabetischen Registern der eingepfarrten Orte. (Kirchspielverzeichnisse)", Hamburg 1987 : [recenzja] Grzegorz Jasiński s. 195-198
"Sozialpolitik und Judenvernichtung. Gibt es eine ökonomie der Endlösung?", Berlin 1987 : [recenzja] Antoni Sołoma s. 198-201
Zakony rycerskie a narody Europy Wschodniej w XIII-XVI wieku Grzegorz Jasiński s. 203-204
Sympozjum "Olsztyn - dzieje miasta" Ryszard Tomkiewicz s. 205-211