Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1960, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój ruchu polskiego na Mazurach w latach 1902-1914 Tadeusz Grygier s. 313-350
Szkoła Muzyczna w Świętej Lipce Jan Obłąk s. 351-371
Mazurskie chałupy podcieniowe A. Franciszek Klonowski s. 372-394
Rozwój bibliotek powszechnych w powiecie olsztyńskim w latach 1946-1959 Jan Wróblewski s. 395-412
Sprawa Jana Pury Edward Martuszewski s. 412-413
Znów o Grunwaldzie Stanisław Herbst s. 414-415
"Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411", Stefan M. Kuczyński, Warszawa 1960 : [recenzja] Władysław Bortnowski Stefan M. Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 416-421
"Grunwald 1410-1960", Stefan M. Kuczyński, Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1959 : [recenzja] ; "Grunwald", Stefan M. Kuczyński, Krystyna Sroczyńska, Warszawa 1960 : [recenzja] ; "Problemy Grunwaldu", Stefan M. Kuczyński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", Seria I, "Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 15 Historia, Łódź 1960 : [recenzja] Zygmunt Lietz Stefan M. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) Krystyna Sroczyńska (aut. dzieła rec.) s. 422-423
"Grunwald. 550 lat chwały", Jan St. Kopczewski, Mateusz Siuchniński, Warszawa 1960 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jan St. Kopczewski (aut. dzieła rec.) Mateusz Siuchniński (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Kilka uwag o bitwie pod Grunwaldem", Wiesław Majewski, "Zapiski Historyczne" T. XXV, 1960, z. 2 : [recenzja] Jerzy Sikorski Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 424-427
Sesja Grunwaldzka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Antoni Jankowski s. 427-428
Uroczystości na polu bitwy pod Grunwaldem w 550 jej rocznicę Tadeusz Ostojski s. 429-430
Wystawa 15-lecia oświaty na Warmii i Mazurach Otylia Grotowa s. 430-436
15-lecie Instytutu Mazurskiego w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 436-453
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) : (dokończenie) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 454-471