Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1993, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień organizacji pracy badawczej i warsztatu naukowego Mikołaja Kopernika Jerzy Sikorski s. 131-166
Ostatnia misja dyplomatyczna Asverusa von Brandta w Augsburgu w roku 1559 Jacek Wijaczka s. 167-177
Prusy Wschodnie w życiu i twórczości Bolesława Limanowskiego (przed rokiem 1918) Leonard Smołka s. 179-187
Warmia i Mazury w publistyce Jana Ludwika Popławskiego na łamach "Prawdy" i "Głosu" Teresa Kulak s. 189-199
Stan ruchu polskiego w rejencji olsztyńskiej 1933 roku w opinii prezydenta rejencji Bohdan Koziełło-Poklewski s. 201-208
O stereotypie Niemca wśród Polaków Marek Maciejewski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 209-225
"Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel", Bd. 1: 1501-1600, Tl. 1-2, bearb. von Małgorzata Gałuszka und Marian Malicki, München-New York-London-Paris 1992 : [recenzja] Jacek Wijaczka Małgorzata Gałuszka (aut. dzieła rec.) Marian Malicki (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Aufsätze und Beiträge zu Kurfürst Moritz von Sachsen", Bd. 1-2, Simon Issleib, Köln-Wien 1989 : [recenzja] Jacek Wijaczka Simon Issleib (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Grotkowski auf Sauerbaum. Chronik einer ermländischen Familie", Artur Andreas Tiedman, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 9, 1990 : [recenzja] Danuta Bogdan Artur Andreas Tiedman (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Ideologe und Propagandist. Hitler im Lichte seiner Reden, Schriften und Anordnungen 1925-1928", Ian Kershaw, "Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte" Jg. 40, 1992, h. 2 : [recenzja] Edmund Wojnowski Ian Kershaw (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Juden im Ermland - Ihr Schicksal nach 1933", Aloys Sommerfeld, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 10, 1991 : [recenzja] Antoni Sołoma Aloys Sommerfeld (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Dlaczego powinniśmy ratować stare cmentarze? Danuta Jamiołkowska s. 239-241
Komunikaty Mazursko-Warmińskie : bibliografia zawartości za lata 1957-1992 Jerzy Minakowski s. 243-358