Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1980, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pisarze związani z Braniewem na przełomie XVI-XVII wieku Halina Keferstein s. 507-530
Barokowy kościół drewniany w Pietrzwałdzie Andrzej Rzempołuch s. 531-545
Polscy piechurzy w Prusach Wschodnich. Z walk I batalionu 135 pułku piechoty w 1939 roku Włodzimierz Kozłowski s. 547-559
Czy Gustaw Gizewiusz został wybrany posłem w 1848 roku? Janusz Jasiński s. 561-565
Wznowiony Brückner Jan Powierski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Jaskanis (aut. dzieła rec.) s. 567-582
Korespondencja Jana Dantyszka z humanistami niderlandzkimi Danuta Bogdan Henry de Vocht (aut. dzieła rec.) s. 583-590
"Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła", Jan Chłosta, Olsztyn 1980 : [recenzja] Leonard Smołka Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Ze znakiem „P”. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich", wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski, Bohdan Łukaszewicz, wstęp Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1977 : [recenzja] Maria Rutowska Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 595-597
"Tak wykuwaliśmy zwycięstwo", Iwan Bagramian, przełożył Franciszek Czuchrowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Bronisław Sałuda Iwan Bagramian (aut. dzieła rec.) Franciszek Czuchrowski (aut. dzieła rec.) s. 597-600
Sprawozdanie z sesji naukowych poświęconych Janowi Kochanowskiemu Krystyna Stasiewicz s. 601-603
Zakład Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie Zdzisław Taźbierski s. 605-621