Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2004, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Schyłek grupy olsztyńskiej - próba nowego spojrzenia : 'nowe' materiały z cmentarzyska w Wólce Prusinowskiej w powiecie mrągowskim Wojciech Nowakowski s. 407-417
Nazwy terenowe Warmii i Mazur jako świadectwo historii regionu Maria Biolik s. 419-426
Nazwiska równe nazwom wsi warmińskich Edward Breza s. 427-436
Czynniki kulturotwórcze na Warmii w średniowieczu i w czasach nowożytnych Teresa Borawska s. 437-451
Mecenat warmiński w czasach nowożytnych Stanisław Achremczyk s. 453-461
Testamenty szlacheckie i mieszczańskie z XVII wieku jako przejaw kultury prawnej Warmii Danuta Bogdan s. 463-473
Siedemnastowieczny wilkierz jako źródło regulacji życia mieszkańców Reszla Jerzy Kiełbik s. 475-483
Porty warmińskie w XVII i początkach XVIII wieku Andrzej Groth s. 485-495
Życie religijne i społeczne w Olsztynie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1798 roku : studium źródłoznawczo-historyczne Andrzej Kopiczko s. 497-513
Udział Oddziału II Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w pracach plebiscytowych na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku Adam Szymanowicz s. 515-530
Arnold Kwietniowski - zapomniany dziennikarz polski z Królewca Tadeusz Oracki s. 531-538
O działalności Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych na terenie Warmii i Mazur Ryszard Tomkiewicz s. 539-547
'Festung Osterode' : czy Ostróda miała być twierdzą? Wiesław Sieradzan s. 549-552
Polska Partia Robotnicza na Warmii i Mazurach w 1948 roku w świetle źródeł archiwalnych Bohdan Łukaszewicz s. 553-579
Polska monografia o Kościele ewangelickim na Mazurach w XIX stuleciu Bogdan Wachowiak Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 581-587
Na marginesie recenzji Zenony Rondomańskiej Izabela Bogdan s. 589-592
VI olsztyńska konferencja "Między barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza" : sprawozdanie z konferencji Małgorzata Sztąberska s. 593-597
"Media publiczne w regionie. Rola i znaczenie" : sprawozdanie z konferencji Krzysztof Jankun s. 599-602