Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1985, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycje polskości na Warmii i Mazurach Wojciech Wrzesiński s. 247-256
Poczucie regalistyczne, wyznaniowe i językowo-etniczne Mazurów w XIX wieku (do 1870 roku) Janusz Jasiński s. 257-284
Z badań nad strukturą terytorialną NSDAP w Prusach Wschodnich w latach 1921-1933 Bohdan Koziełło-Poklewski s. 285-293
Spory historyczne wokół Prus Wschodnich w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 295-311
Rola Prus Wschodnich jako bazy wypadowej Niemiec przeciwko Polsce w 1939 roku Mieczysław Wieczorek s. 313-332
Problem Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej - powrót Warmii i Mazur do Polski Edmund Wojnowski s. 333-346
Wznowienie polskiej działalności oświatowej na Warmii i Mazurach po 1945 roku Tadeusz Filipkowski s. 347-362
Procesy ludnościowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949 Stanisław Żyromski s. 363-377
Gospodarka województwa olsztyńskiego w latach 1945-1984 Roman Hryciuk s. 379-406
Olsztyńskie środowisko naukowe i jego badania nad historią i współczesnością Warmii i Mazur Jerzy Sikorski s. 407-418
"Warmia i Mazury. Zarys dziejów", red. Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1985 : [recenzja] Wiesław Bieńkowski Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 419-425
"Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku", T. 1, Tadeusz Oracki, Olsztyn 1984 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 425-430
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 430-434
"Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945", Wojciech Wrzesiński, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Mroczko Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 434-437
Sprawozdanie z badań archeologicznych na Polach Grunwaldu w latach 1983-1984 Mariusz Mielczarek Andrzej Nowakowski s. 439-449
Faszyzm i hitleryzm w świadomości historycznej współczesnego pokolenia Polaków Ryszard Czarnecki Elżbieta Kaszuba s. 451-459
Działalność Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Olsztynie w latach 1965-1984 Ireneusz Olszta s. 461-467
Sesja naukowa "Obozy hitlerowskie na Warmii i Mazurach 1939-1945" Barbara Fotek s. 469-472