Znaleziono 68 artykułów

Marceli Kosman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zanik pogaństwa w Prusach Marceli Kosman s. 3-29
Rodzina w Trylogii Henryka Sienkiewicza Marceli Kosman s. 33-41
Pogranicze w warsztacie politologa Marceli Kosman s. 73
Pogaństwo, chrześcijaństwo i synkretyzm na Litwie w dobie przedreformacyjnej Marceli Kosman s. 103-137
"Nauka w Wielkopolsce - przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały", praca zbiorowa pod red. Gerarda Labudy przy współudziale Witolda Jakóbczyka i Stefana Weymana, Poznań 1973 : [recenzja] Marceli Kosman Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Stefan Weyman (aut. dzieła rec.) s. 120-123
"Granica pokoju" : przyczynek do dziejów polityki zagranicznej u schyłku PRL : fakty i mity Marceli Kosman s. 123-145
"Bernard Chrzanowski 1861–1944", Grzegorz Łukomski, Poznań-Opalenica 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Grzegorz Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Dĕjiny Univerzity Karlovy, t. I-IV (1348-1990)", praca zbiorowa pod red. F. Kavki i J. Petráňa, Praha 1995-1998 : [recenzja] Marceli Kosman J. Kavka (aut. dzieła rec.) J. Petráň (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", t. I: "Polonia", oprac. Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień, Marek Inglot, Kraków 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Andrzej Paweł Bieś (aut. dzieła rec.) Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Dzienniki 1695-1700", Stanisław Niezabitowski, oprac., przygotował do druku i wstępem opatrzył Alojzy Sajkowski, Poznań 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Stanisław Niezabitowski (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Lexikon současných českých historiků", oprac. Jaroslav Pánek i Petr Vorel, Praha 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Petr Vorel (aut. dzieła rec.) s. 169
"Polska-Litwa z odległej i bliższej przeszłości", Marceli Kosman, Poznań 2003 : [recenzja] Iwona Hofman Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Powstanie i rozwój jezuickiej >>Ratio studiorum<< (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Orzeł i Trzy Korony : sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)" : wystawa 8 kwietnia-7 lipca (2002), Warszawa 2002 : [recenzja] Marceli Kosman s. 179-180
"Radziwiłłowie : obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne", praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Stępnika, Lublin 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Katalog Mapové sbírki Historického Ústavu Akademie vĕd České republiky do roku 1850", oprac. Eva Semotanová i Robert Šimůnek, Praha 2002 : [recenzja] Marceli Kosman Eva Semotanová (aut. dzieła rec.) Robert Šimůnek (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Lietuvos užsienio politika XVI a.", Bronius Dundulis, Vilnius 1971 : [recenzja] Marceli Kosman Bronius Dundulis (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Poematy rycerskie", Jan Białobocki, wstęp i oprac. Piotr Borek, Kraków 2004 : [recenzja] Marceli Kosman Jan Białobocki (aut. dzieła rec.) Piotr Borek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Pamiętniki (1795-1875)", Kazimierz Bujnicki, wstęp i oprac. Paweł Bukowiec, Kraków 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Kazimierz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Paweł Bukowiec (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Namų užrašai", Motiejus Valančius, sudarė Aldona Prašmantaitė, Vilnius 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Aldona Prašmantaitė (aut. dzieła rec.) Motiejus Valančius (aut. dzieła rec.) s. 195
"Manuál Enzyklopedie českých dĕjin (Příručka pro zpracovatele-Heslář- Vzorová hesla)", oprac. Jaroslav Pánek i Oldřich Tůma, przy współpracy z Jiřim Mikulcem [et al.], Praha 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434", Antoni Gąsiorowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Marceli Kosman Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium=Inskrypcje z wileńskich kościołów=Vilniaus bażnyčių irašai", t. I, pod red. Włodzimierza Appela i Eugenii Ulčinaitė, Vilnius 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Włodzimierz Appel (aut. dzieła rec.) Eugenia Ulčinaitė (aut. dzieła rec.) s. 205-206
Forma umów międzynarodowych Litwy w pierwszej ćwierci XIII wieku Marceli Kosman s. 213-234
"Listy", Henryk Sienkiewicz, ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego, oprac. dopełniła, wstępem i przypisami opatrzyła Maria Bokszczanin, t. 2, cz. 1-3, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Listy polskie XVI wieku", pod red. Kazimierza Rymuta. T. I "Listy z lat 1525-1548 ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza", Kraków, 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", oprac., wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 218
"Dziennik spraw zakonu OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639", t. 5, Jan Wielewicki, z maszynopisu Jana Popłatka przygotował do druku oraz uzupełnił przypisami i indeksami Ludwik Grzebień, Kraków 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jan Wielewicki (aut. dzieła rec.) s. 218
"Biblia Brzeska 1563", inicjator edycji i koordynator prac Peter Królikowski, Clifton NJ-Kraków 2003 : [recenzja] Marceli Kosman Peter Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Kronungen-Könige in Aachen : Geschichte und Mythos : Katalog der Ausstellung in zwei Banden", hrsg. von Mario Kramp, Mainz 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Mario Kramp (aut. dzieła rec.) s. 223
"Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)", oprac, Bogdan Lisiak przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Bogdan Lisiak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646", oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005 : [recenzja] Marceli Kosman Agnieszka Biedrzycka (aut. dzieła rec.) s. 223
"Słownik języka i kultury jezuitów polskich", Jakub Kołacz, Kraków 2006 : [recenzja] Marceli Kosman Jakub Kołacz (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Kronika jezuitów poznańskich (młodsza)", t. I. "(1570-1653)", oprac. przez Ludwika Grzebienia i Jacka Wiesiołowskiego, Poznań 2004 : [recenzja[ Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jacek Wiesiołowski (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Die Suche nach dem verlorenen Paradies : europäische Kultur im Spiegel der Kloster", Melk-St. Pölten 2000 : [recenzja] Marceli Kosman s. 224
"Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego", T. 2: "Lituania", T. 3: "Germania", Kraków 2003–2006 : [recenzja] Marceli Kosman s. 224
"Bibliografia Wilna", Henryk Baranowski, t. I: "Uniwersytet Wileński 1579-1939", t. II: "Miasto", Toruń, 1996-2000 : [recenzja] Marceli Kosman Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Select Bibliography on Czech History : Books and Articls 1990-1999", compiled by Vaclava Horcakova, Kristina Rexova and Lubos Polansky, ed. and introd. by Jaroslav Panek, Prague 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Vaclava Horcakova (aut. dzieła rec.) Jaroslav Panek (aut. dzieła rec.) Lubos Polansky (aut. dzieła rec.) Kristina Rexova (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Užsienio lituanistika : humanitariniai mokslinis informácinis rinkinys", 4-8, Vilnius 1995-1999 : [recenzja] Marceli Kosman s. 225
"Chyrowiacy : słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowaczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939", oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec, Kraków 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) Jan Niemiec (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Lietuvos sakralinė dailė = Sacred art of Lithuania", t. I-III, Vilnius 2002-2004 : [recenzja] Marceli Kosman s. 226
"Fondy a sbirky Archivu Akademie vĕd České republiky", oprac. Hana Barviková, Helena Janderová i Vaclav Podaný, Praha 1999 : [recenzja] Marceli Kosman Hana Barviková (aut. dzieła rec.) Helena Janderová (aut. dzieła rec.) Vaclav Podaný (aut. dzieła rec.) s. 229
"Opowieści kórnickie. Wyd.2", Marceli Kosman, Poznań 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 236
"Uczniowie-sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623", oprac. Marek Inglot, przy współpracy Ludwika Grzebienia, Kraków 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Marek Inglot (aut. dzieła rec.) s. 242
"Geografia Polski Marcina Kromera", Roman T. Marchwiński, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Roman T. Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Miscellanea Historico-Archivistica", t. VII Warszawa 1997 : [recenzja] Marceli Kosman s. 243-244
"Pisma : edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 243
Aleksander Gieysztor and Gerard Labuda for the 100th anniversary of two great historians’ birthdays (1919–2016) Marceli Kosman s. 243-264
"Literatura wobec historii : studia", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polacy w Estonii mówią o sobie", wybór, wstęp Edward Walewander, Lublin 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poczet Prymasów Polski", Marceli Kosman, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Janusz Zbudniewek Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Kronika poznańskich Karmelitów Bosych", oprac. Piotr Franciszek Neumann, Poznań 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Franciszek Neumann (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku "Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politiae institutionem", Jerzy Kochanowicz, Kraków 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) s. 264-265
"Wśród Sarmatów : Radziwiłłowie i pamiętnikarze" Bohdan Królikowski, Lublin 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 264
"Drogą historii", praca zbiorowa pod red. Piotra Dymmela, Krzysztofa Skupieńskiego i Barbary Trelińskiej, Lublin 2001 : [recenzja] Marceli Kosman Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) Krzysztof Skupieński (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Wojciech Jaruzelski wobec wyzwań swoich czasów : o kulturze politycznej w Polsce przełomu tysiącleci", Marceli Kosman, Poznań 2003 : [recenzja] Iwona Hofman Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Zmierzch Perkuna Jerzy Suchocki Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 317-325
"Historia Białorusi", Marceli Kosman, Wrocław 1979 : [recenzja] Krzysztof Grygajtis Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Na tropach >>Trylogii<<", Marceli Kosman, Wyd. 4, uzup., Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 336
"Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX i XX wieku", t. 1, praca zbiorowa pod red. Marcelego Kosmana, Poznań 1994/95, s. 189 [recenzja] Mieczysław Łojek Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1578", Jan Pirożyński, Kraków 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 392-394
"Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562", Anna Sucheni-Grabowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 551-553
Zanik pogaństwa i postęp chrystianizacji u Bałtów Jan Powierski Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 553-559
"Der Braun schweiger Stadtschreiber Gerwin von Hameln und seine Bibliothek", Anette Haucap-Nass, Wiesbaden 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Anette Haucap-Nass (aut. dzieła rec.) s. 586
"Gistoryja Beloruskaj SSR u pjaci tamach, t. 1-3", Minsk 1972-1973 : [recenzja] Marceli Kosman s. 669-671
"Reformacija i obszczestwennaja mysl Belorussu i Litwy (wtoraja połowina XVI - naczało XVII w.)", Semen Aleksandrowicz Podokszin, Minsk 1970 : [recenzja] Marceli Kosman Semen Aleksandrowicz Podokszin (aut. dzieła rec.) s. 716-719
„Die Welfen und ihr Braunschweiger Hof im hohen Mittelalter”, red. Bernd Schneidmüller, Wiesbaden 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Bernd Schneidmüller (aut. dzieła rec.) s. 879-881
„Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit”, red. Kaspar Elm,Wiesbaden 1994 : [recenzja] Marceli Kosman Kaspar Elm (aut. dzieła rec.) s. 917-918