Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 12

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Łukasz Prysiński Jan Woroniecki s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wieloznaczność kultury organizacyjnej Łukasz Sułkowski s. 11-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność innowacyjna jako szansa rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP Danuta Janczewska s. 27-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) wobec klientów i pracowników - z doświadczeń liderów Krystyna Kąpa-Kejna s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie łańcuchami dostaw w warunkach globalizaji gospodarki z wykorzystaniem systemów klasy SCM Joanna Krygier s. 53-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie technologii agentowej w zarządzaniu procesami biznesowymi Norbert Krygier s. 67-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacje jako kluczowy czynnik konkurowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Barbara Kamińska s. 81-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elastyczne formy zatrudnienia jako przejaw przedsiębiorczości w świetle przepisów podatkowych i parapodatkowych Mariusz Nyk s. 93-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe na przykładzie Społecznej Akademii Nauk Bartłomiej Stopczyński s. 111-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola jakości w logistyce produkcji Dominik Zimon s. 125-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiana kultury organizacyjnej z perspektywy funkcjonalizmu Łukasz Sułkowski s. 135-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwość stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez samorząd terytorialny Aleksy Banasiak s. 151-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie rachunkowości i finansów w zarządzaniu Gminą Małgorzata Domańska s. 167-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja wybranych zadań gospodarki komunalnej na przykładzie gminy Wiązowna Dorota Łysik s. 183-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola władz samorządowych w rozwoju klastrów Piotr Kinas s. 197-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fiskalne zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorstw zagranicznych w jednostkach samorządu terytorialnego Małgorzata Wołosz s. 211-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych i Europie Michał Chmielecki s. 225-236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona środowiska, ekologia i zrównoważony rozwój w perspektywie marketingowej Grzegorz Ignatowski s. 237-249
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiekiem w podmiotach gospodarczych a ich konkurencyjność Halina Sobocka-Szczapa s. 251-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalizm jako wartość prawno-gospodarcza : oznaczenie graficzne, jego rejestracja i ochrona - wybrane zagadnienia praktyczne Paweł Sydor s. 269-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie o niej szansą na rozwój przedsiębiorstwa Justyna Fijałkowska Monika Sobczyk s. 283-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola polityki rachunkowości w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej Maria Leszkiewicz s. 297-328
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie majątkiem i kapitałem obrotowym w warunkach kryzysu a kondycja finansowa przedsiębiorstw w wybranych branżach - studium przypadku Łukasz Prysiński s. 329-344
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczno-ekonomiczne efekty zmian ustawowych regulacji na rynku emerytalnym w Polsce Paweł Trippner s. 345-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czym powinna być analiza finansowa przedsiębiorstwa we współczesnych warunkach gospodarczych Marian Walczak s. 361-382
  Zacytuj
 • Udostępnij
Alternatywny rynek NewConnect jako stymulator przedsiębiorczości i innowacyjności Mirosław Wypych s. 383-398
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profil etyczny menedżerów odpowiedzialnych za finanse i księgowość w organizacji Paweł Żuraw s. 399-408
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie wielkości podatku dochodowego przez osobę prawną Stanisław Piotrowski s. 409-434
  Zacytuj
 • Udostępnij