Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 8(3)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Władysław Szymański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynki finansowe Azji Południowo-Wschodniej w dobie kryzysu finansowego : przykład Korei i Malezji = Financial Markets in Southeast Asia during the Global Financial Crisis : the Cases of South Korea and Malaysia Anna Bąkiewicz Urszula Żuławska s. 7-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Impact of technologies applied by the financial services sector on the intermediate demand for "real" economy products - a comparative study Czesław Lipiński s. 23-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie zróżnicowania cen mieszkań w miastach wojewódzkich = Study of the differences in the property prices in capital cities of voivodeships Krzysztof Drachal s. 39-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność informacyjna rynku finansowego - wybrane zagadnienia = Information efficiency of financial market - selected issues Rafał Jóźwicki s. 51-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polski rynek produktów sezonowych - analiza porównawcza = Polish market for seasonal products - a comparative analysis Ewa Grandys Andrzej Grandys s. 63-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem systemowym : przyczynek do międzynarodowej ekonomii politycznej finansów = Systemic risk management : draft of International Political Economy Perspective on Finance Jan Krzysztof Solarz s. 75-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie nabycia przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć = Financing the acquisition of companies in mergers and acquisitions processes Małgorzata Oziębło s. 87-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza kosztów leczenia osób trzeźwych i nietrzeźwych, hospitalizowanych z powodu urazów w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu = Analysis of treatment cost the sober and intoxicated persons hospitalized due to injuries in the Department of General Surgery, the Provincial Hospital in Zgierz Katarzyna Dudek Jolanta Kujawa Tom Olędzki Ireneusz Pieszyński Lech Pomorski Bartłomiej Szrajber s. 101-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena budżetu gminy Garwolin = Assessment of the municipal Garwolin's budget Stanisław Piotrowski s. 117-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przygotowanie Polski do negocjacji z Unią Europejską o wysokość środków pomocowych w ramach polityki spójności 2014-2020 = Preparing of Poland for negotiations with the European Union on the amount of assistance from the cohesion policy 2014-2020 Rafał Pawlicki s. 135-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa = Risk of hostile takeover of enterprise Rafał Pawlicki Jan Śliwa s. 147-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał ludzki jako gwarant konkurencyjności usług medycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Human Capital as a Guarantee of Medical Services Competitiveness in Public Healthcare Facilities Danuta Rozpędowska-Matraszek s. 161-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zapobieganie finansowaniu terroryzmu w prawie międzynarodowym publicznym, prawie Unii Europejskiej i prawie polskim = Preventing of terrorism financing in International Public Law, European Union Law and Polish Law Dominika Dróżdż s. 179-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Argumenty za i przeciw wejściu Polski do strefy euro = The entrance of Poland to the euro zone - arguments for and against Władysław Szymański s. 189-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Refleksje o współczesnym rynku i jego mechanizmach : cz. II = Reflections on the today's market and its mechanisms : Part II Tadeusz P. Tkaczyk s. 201-214
  Zacytuj
 • Udostępnij