Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2009, Tom 10, Numer 9

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Aleksy Banasiak s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metoda Wałęsy - zmian globalnych Jan D. Antoszkiewicz s. 13-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność polskiej gospodarki na podstawie badań innowacyjności państw Unii Europejskiej Jacek Nazdrowicz s. 35-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej Łucja Tomaszewicz Iwona Świeczewska s. 47-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe i jego wpływ na rozwój polskiego systemu bazpieczeństwa w świetle badań polskiej opinii publicznej Gniewomir Pieńkowski s. 63-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność polskiego systemu zarządzania kryzysowego Gniewomir Pieńkowski s. 85-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ogólna charakterystyka polityki fiskalnej w Polsce w latach 1989-2008 Tomasz Grabia s. 103-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie Barbara Kamińska s. 119-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola lokalnego samorządu terytorialnego w pokonywaniu barier funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw Aleksy Banasiak s. 135-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia przedsiębiorstwa - pojęcie i próby jego definiowania Michał Piątek s. 147-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty konkurencyjności regionu łódzkiego Mariusz Nyk s. 157-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoria złożoności w marketingu Michał Turniak s. 185-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing personalny - zaspokojenie oczekiwań pracowników Barbara Kamińska Michał Warzyński s. 199-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Właściwość funkcjonowania (instancyjna) organów podatkowych jako realizacja zasady dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym Ireneusz Nowak s. 219-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Janusz Gawryś Andrzej Jackiewicz s. 233-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy Ozorków Małgorzata Domańska Andrzej Jackiewicz s. 245-274
  Zacytuj
 • Udostępnij