Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 12 (3)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Continuous improvement process jako element partycypacji pracowników w korzyściach przedsiębiorstwa Natalia Bielińska s. 7-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja w wybranych kulturach biznesowych Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 23-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Personalno-aksjologiczne aspekty zarządzania w organizacji Kazimierz Kołodziejczyk s. 31-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja procesowa w organizacjach : personalne aspekty wdrażania Stanisław Nowosielski s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane narzędzia zarządzania energią organizacji Grażyna Osbert-Pociecha s. 53-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowanie sieci relacji społecznych dla wzrostu potencjału przedsiębiorstwa Tadeusz Sarnowski s. 61-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Implementacja systemów zarządzania jakością-podmiotowe aspekty zarządzania zmianą Małgorzata Trenkner s. 71-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako element logistycznej koncepcji zarządzania gminami Maciej Bujan s. 83-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania Marcin Hernes s. 93-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prowadzenie działalności gospodarczej przez uczelnie publiczne : dylematy i kontrowersje Tomasz Hoffmann s. 105-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reinżynieria procesów na przykładzie wydziału napraw sprzętu w trybie pozagwarancyjnym Grzegorz Jokiel s. 117-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transaction cost theory as a tool for explaining company cooperation : practical issues Szymon Kłopocki s. 129-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
O wyzwaniach w zakresie rozwoju i transferu wiedzy o zarządzaniu w kontekście jej funkcji aplikacyjnej Jan Lichtarski s. 139-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przesłanki uruchomienia mobilnego kanału sprzedaży Mirosław Moroz s. 155-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem weryfikacji koncepcji zarządzania Kazimierz Zimniewicz s. 167-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewolucja w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym działającym na terenie Polski południowej na przykładzie P.P.H.U. Merkury Sp. z o.o. Artur Żurakowski s. 171-179
  Zacytuj
 • Udostępnij