Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2009, Tom 10, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa z perspektywy organizacji i zarządzania : przykład kasztelanii Mirosław Kwieciński s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo narodowe a prawa i obowiązki obywatela Mirosław Włodarczyk s. 21-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Włodzimierz Fehler s. 31-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Role of Law Enforcement bodies in Home and International Security Systems Natalia Czuchraj Zina Żywko s. 41-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postępowanie kryzysowe w organizacji a zmiana globalna Jan D. Antoszkiewicz s. 53-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Trzy uwagi do repertuaru językowego struktur bezpieczeństwa Stanisław Kwiatkowski s. 73-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Public Relations w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem Jadwiga Mazur s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychologia sytuacji kryzysowych Henryk Skłodowski s. 97-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola Policji w likwidacji zagrożeń powodowanych katastrofami naturalnymi i awariami technicznymi oraz zdarzeniami terrorystycznymi Jerzy Szafrański s. 107-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Człowiek - centrum rozważań o bezpieczeństwie Kazimierz Kołodziejczyk s. 121-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne a bezpieczeństwo państwa Tomasz Barański Rafał Szklarek s. 133-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Policja jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego Tomasz Hoffmann s. 151-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Migrations and security of the European Union Tadeusz Leszczyński s. 159-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie prognoz w planistycznych działaniach antykryzysowych Maciej Trippner s. 175-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie ustawiczne jako determinanta bezpieczeństwa zasobów pracy na rynku pracy w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 183-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model zarządzania organizacją ratowniczą w systemie bezpieczeństwa państwa Dariusz Rzepka s. 195-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie zadań gminy przez fundusze Unii Europejskiej w obszarze zarządzania kryzysowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 203-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekspansja światowych korporacji energetycznych a bezpieczeństwo narodowe Konrad Piechota s. 219-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika kształtowania struktur organizacyjnych w małych przedsiębiorstwach w obszarze zarządzania kryzysowego Michał Snierzyński s. 227-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wsparcie finansowe ratownictwa medycznego jako istotnego obszaru zapewniającego bezpieczeństwo narodowe za pomocą środków Unii Europejskiej Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 237-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwiązywanie kryzysów w negocjacjach międzykulturowych Michał Chmielecki Łukasz Sułkowski s. 249-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka występowania stresu zawodowego jako niedłącznego elementu pracy funkcjonariusza i zarządzania jednostkami Policji Joanna łuczak s. 257-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia, polityka, strategia i zarządzanie bezpieczeństwem Rosji na Kaukazie Północnym w XIX i XX w. Rafał Szklarek s. 267-276
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja marketingowa w sytuacji kryzysowej na przykładzie zagrożenia zarażeniem wirusem ptasiej grypy Rafał Seliga Joanna Sułkowska s. 277-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe jako najważniejszy element zarządzania bezpieczeństwem Gniewomir Pieńkowski s. 287-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa państwa Andrzej Marjański s. 297-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp do rozważań o gotowości systemu bezpieczeństwa narodowego Jan Wojnarowski s. 307-317
  Zacytuj
 • Udostępnij