Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 13 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transformacja, stagnacja, rezygnacja : z problemów kierowania ludźmi we współczesnych organizacjach Jolanta M. Szaban s. 17-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność innowacyjna tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych Natalia Przybylska Maciej Zastempowski s. 29-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw Zofia Wyszkowska s. 43-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradoksy w zarządzaniu organizacją : wejście „do” czy wyjście „z” labiryntu ? Krzysztof Leja s. 53-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Otoczenie mikroprzedsiębiorstw w opiniach ich właścicieli Julita E. Wasilczuk s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki badań nad strategią koopetycji Wojciech Czakon s. 71-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA Arkadiusz Kawa s. 77-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między współpracą a rywalizacją w sieciach : wyniki badań empirycznych Agata Austen s. 89-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze Tomasz Żminda s. 99-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inteligentne przedsiębiorstwo w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej Zbigniew H.K. Gontar s. 109-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradygmat jedności w naukach o zarządzaniu Stanisław Grochmal s. 119-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość po japońsku – szanse i zagrożenia w polskim obszarze kulturowym Marek Krasiński s. 131-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymiary klimatu pracy zespołowej Beata Krawczyk-Bryłka s. 141-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Filozofia zarządzania jako nauka i praktyka : podejście semiotyczne Jan F. Jacko s. 155-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poziomy przywództwa we współczesnych organizacjach Marek Kruk s. 165-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ intuicji na proces podejmowania decyzji Kamila Malewska s. 175-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dropshipping jako skuteczne rozwiązanie dla e-przedsiębiorców Wioletta Skibińska s. 183-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efektywności działalności pracowników naukowych jako podstawa do wytyczania ścieżek kariery Andrzej Szuwarzyński s. 193-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymiana wiedzy między uczelnią a sektorem przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia i wyniki badań Magdalena Wiśniewska s. 205-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ efektywnego zarządzania sobą na realizację misji życiowej przez studentów Lesław Wełyczko s. 217-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
E-usługi jako innowacje organizacyjne Karolina Jastrzębska s. 231-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne formy mentoringu narzędziem rozwoju najwyższej kadry menedżerskiej Wioletta Małota s. 243-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradoks intensywności relacji koopetycji na silnie konkurencyjnych rynkach Mariusz Przybyło s. 255-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota ryzyka w procesie zarządzania Wojciech Zieliński s. 263-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzyjność a zarządzanie zmianą w projektach informatycznych Dariusz Hepert s. 273-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
The use of process maturity model to assess operational risk management system at institutions of culture Beata Domańska-Szaruga Artur J. Kożuch Janusz Sasak s. 283-291
  Zacytuj
 • Udostępnij