Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 10 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Danuta Dyk s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena bólu, lęku i depresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej Bożena Baczewska Celina Drozd Beata Kropornicka Cecylia Olszak s. 7-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena jakości monitorowania bólu pooperacyjnego w pielęgniarstwie chirurgicznym w ocenie pacjenta i pielęgniarki Elżbieta Cygańska Iwona Kacprzak Lucyna Kiełbasa s. 23-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ edukacji personelu pielęgniarskiego na występowanie powikłań podczas stosowania cewników obwodowych Krystyna Piskorz-Ogórek Ewa Romankiewicz s. 33-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania i obawy pacjentów wobec zabiegów implantacji rozruszników serca i badania koronarograficznego Anna Jurkiewicz s. 49-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czas pracy pielęgniarek na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej – badania wstępne Anna Ksykiewicz-Dorota Ewa Smoleń s. 63-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Satysfakcja z wzajemnej współpracy zawodowej i relacje interpersonalne między pielęgniarkami i lekarzami Dorota Dobrzyń-Matusiak Katarzyna Kulikowska Wioleta Piechaczek s. 77-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nurses and hospital participatory management Danuta Jurkowska Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Małgorzata Zalewska s. 97-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poznawcze uwarunkowania funkcjonowania zawodowego pielęgniarki Izabela Sebastyańska-Targowska s. 109-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Atrakcyjność zawodu położnej Barbara Chojnowska Ewa Fijołek Izabela Kundo Anna Marszelewska Bożena Osełkowska Barbara Rainko Mirosława Sokół s. 121-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja marketingowa w sektorze usług medycznych i profilaktyce zdrowia Robert SEliga Joanna Sułkowska s. 139-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania reakcji dzieci na hospitalizację w oddziale chirurgicznym – opinia rodziców i pielęgniarek Anna Bednarek Renata Machul s. 151-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ odżywiania na zdrowie dzieci Sławomir Ogórek Krystyna Piskorz-Ogórek s. 169-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wiedzy kobiet z województwa warmińsko-mazurskiego na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) Ewa Fijołek s. 181-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poziom witaminy D u pacjentów WSSD w Olsztynie Sławomir Ogórek Krystyna Piskorz-Ogórek s. 199-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zjawisko nadużyć seksualnych po pigułce gwałtu w środowisku akademickim Wiesława Kowalska s. 209-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Różnice w zakresie typów zachowań i przeżyć w pracy w grupie pielęgniarek pediatrycznych Anna Andruszkiewicz Urszula Matczak Marta Nowik s. 221-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stan zdrowia a akceptacja choroby w grupie pacjentów przewlekle chorych Anna Andruszkiewicz Aleksander Goch Halina Idczak Aldona Kubica Marta Nowik s. 233-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obciążenie opieką i depresyjność opiekuna osoby przewlekle chorej w domu, rodzaje problemów i czynniki wpływające na ich występowanie Halina Basińska-Drozd Maria Budnik-Szymoniuk Kamila Faleńczyk Wiesława Kujawa ALicja Marzec Agnieszka Pluta s. 243-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profil jakości życia pacjentów korzystających z usług lekarza rodzinnego Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 259-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
Percepcja własnej choroby u pacjentów z rozpoznaną chorobą przewlekłą Olga Bielan Mariola Ejdys s. 279-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania pacjentów wobec lekarza i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 293-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie narzędzi badawczych do ceny bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą nowotworową Bożena Baczewska Celina Drozd Beata Kropornicka Elżbieta Nowicka s. 323-338
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ stresu na poziom satysfakcji z życia u chorych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 339-350
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia Przemysław Domagała Agnieszka Falba Marzanna Mziray Danuta Postrożny Małgorzata Radomska Regina Żuralska s. 351-364
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ akceptacji choroby na zachowania prozdrowotne pacjentów z cukrzycą typu 2 Bożena Baczewska Beata Kropornicka Cecylia Olszak Ewa Stefaniak s. 365-377
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania związane ze zdrowiem u chorych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej Beata Fischer Ewa Kupcewicz Anna Szypulska Iwona Wołosewicz s. 379-394
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania prozdrowotne pacjentów z cukrzycą typu 2 Bożena Baczewska Beata Kropornicka Elżbieta Nowicka Ewa Stefaniak s. 395-408
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena związku między poczuciem własnej skuteczności a zachowaniami zdrowotnymi u pensjonariuszy wybranych Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa pomorskiego Przemysław Domagała Jerzy Foerster Paweł Jagielski Marzanna Mziray Andrzej Wiszniewski Regina Żuralska s. 409-418
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja choroby nowotworowej wyznacznikiem jakości życia Ewa Kupcewicz s. 419-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wiedzy mieszkańców miasta i wsi na temat transplantacji Małgorzata Roman Ewa Romankiewicz s. 433-445
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czas pracy na pielęgniarskich stanowiskach w szpitalnych oddziałach ratunkowych Jadwiga Klukow Anna Ksykiewicz-Dorota s. 447-457
  Zacytuj
 • Udostępnij