Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 8 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Janusz Gawryś Andrzej Jackiewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszty bilansowe a koszty podatkowe w orzecznictwie sądowym i procesach karnych w sprawach gospodarczych Andrzej Jackiewicz s. 7-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozbieżności pomiędzy prawem podatkowym i bilansowym w kontekście korekt sprzedaży – dylematy prawne a problemy racjonalności zastosowań w praktyce Hanna Szeląg s. 19-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
The impact of differences in tax and accounting law on the assessment of the efficiency of business in the manufacturing sector Łukasz Prysiński s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie interpretacji podatkowych i orzecznictwa WSA, NSA i ETS w rozliczeniach podatkowych jako czynnika ograniczającego ryzyko podatkowe Iwona Tontała s. 53-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie metod szacowania podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych w świetle orzeczeń NSA w roku 2014 Radosław Witczak s. 69-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rzetelne a zgodne z prawdą prowadzenie ksiąg podatkowych na tle wybranego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny Paweł Sydor s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy bilansowo-podatkowe w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego Małgorzata Domańska s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej w ujęciu podatkowym i bilansowym Sławomir Jędrzejewski s. 107-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredyt bankowy w działalności przedsiębiorstw MŚP w ujęciu bilansowym i podatkowym Anna Spoz s. 119-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podatkowy paradoks przy inwestowaniu w obligacje poprzez rachunek IKE Wojciech Zdradzisz s. 129-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
O Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Bożena Wilk s. 139-142
  Zacytuj
 • Udostępnij