Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Michał Chmielecki s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność wielokulturowych zespołów projektowych w przedsiębiorstwach MSP w aspekcie transferu wiedzy Danuta Janczewska s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiedzą międzykulturową w przedsiębiorstwie Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 21-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja wewnętrzna w korporacji międzynarodowej – analiza przypadku Magdalena Grębosz Anna Mikulska s. 33-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencja międzykulturowa ekspatów − wyniki badań i wskazówki dla biznesu Sylwia Przytuła s. 47-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzykulturowe aspekty zachowań konsumentów Aleksandra Radziszewska s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kulturowy model współpracy międzyorganizacyjnej Krystyna Romaniuk s. 77-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie Karty Różnorodności do diagnozowania i kształtowania kultury organizacyjnej Dariusz Stankiewicz s. 87-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika wykorzystania mediów społecznościowych na polskich uczelniach na przykładzie SAN Bartłomiej Stopczyński s. 101-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Ewa Stroińska s. 111-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identyfikacja czynników kultury organizacyjnej wpływających na innowacyjność przedsiębiorstw produkcyjnych Anna Strychalska-Rudzewicz Katarzyna Łukiewska s. 127-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społecznie odpowiedzialna przedsiębiorczość jako podstawa komunikacji organizacji międzynarodowych Aleksandra Szejniuk s. 143-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał rozwojowy miasta jako element konkurencyjności miast europejskich − na przykładzie miasta powiatowego – Łódź Katarzyna Wach-Grzybowska s. 157-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego Renata Winkler s. 167-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szwedzka kultura negocjacji w oczach Polaków w świetle wyników badań Michał Chmielecki s. 181-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność negocjacji jako podstawa zarządzania międzykulturowego we współczesnym świecie Aleksandra Szejniuk s. 191-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Role of Intercultural Management Model Gniewomir Pieńkowski s. 205-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
The use of SNSs in modern recruitment – case study Michał Chmielecki Marcin Lisowski s. 211-224
  Zacytuj
 • Udostępnij