Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 8 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty wdrażania inteligentnych specjalizacji w polskich regionach Agnieszka Baran Sławomira Hajduk s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inoowacje społeczne czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego Alina Borowska s. 17-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Multi-level governance w procesie ustanowienia Wymiaru Północnego Unii Europejskiej Izabela Borucińska-Dereszkiewicz s. 28-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej Andrzej Daniluk s. 41-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce Jarosław Gołębiewski s. 55-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Euroregion i jego organizacyjny wpływ na mozliwości efektywniejszego wykorzystania unijnej pomocy strukturalnej - na wybranym przykładzie Marianna Greta Ewa Tomczak-Woźniak s. 71-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ instrumentu Łącząc Europę na pobudzenie przedsiębiorczości lokalnej Marianna Greta Ewa Tomczak-Woźniak s. 89-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalne zróżnicowanie programów pomocowych Unii Europejskiej skierowanych do instytucji otoczenia bisnesu Anna Jakubowicz-Jaszczuk Monika Łęska s. 103-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola ewaluacji w realizacji programów rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2007-2013 Aleksandra Januszkiewicz s. 115-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie informacji w budowaniu konkurencyjności regionów Ewa Jaska s. 125-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Turystyka jako narzędzie rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej Halina Kiryluk s. 137-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formy sieciowe na przykładzie współpracy międzyorganizacyjnej w JST w Polsce Urszula Kobylińska s. 155-168
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekonomiczne aspekty współpracy transgranicznej Polski z Białorusią Jakub Kraciuk s. 169-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami Karol Kukuła s. 183-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania Izby Celnej w Białymstoku w zakresie zwalczania przemytu w regionie podlaskim Mirosława Laszuk s. 199-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalny port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego : wybrane aspekty Tomasz Madras s. 211-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezprawne i nieetyczne zachowania w zamówieniach publicznych na przykładzie branży projektowej Wiesław Matwiejczuk Kacper F. Ullmann s. 223-233
  Zacytuj
 • Udostępnij
Managing people in religiously diverse religions : the Podlasie case Barbara Mazur s. 235-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji Łukasz Nazarko s. 247-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierowanie rozwojem lokalnym - przywództwo, zarządzanie czy administrowanie? Jerzy Paszkowski s. 263-275
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poprawa efektywności ekonomicznej organizacji poporzez analizę procesów Piotr Paszkowski s. 277-293
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszenie dysproporcji rozwojowych polskich regionów Agnieszka Piekutowska s. 295-308
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w rozwoju gospodarczym Polski Agnieszka Piekutowska s. 309-319
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność jako czynnik wspierający proces konwergencji w świetle strategii EUROPA2020 Joanna Prystrom s. 321-331
  Zacytuj
 • Udostępnij
Facilitating Growth of Two Industrial Clusters in the Polish Podlasie Region : a Knowledge Oriented Approach Arnim Decker Ewa Rollnik-Sadowska s. 333-349
  Zacytuj
 • Udostępnij
Crowdsourcing jako metoda generowania i eksploracji innowacji społecznych w Polsce Eulalia Skawińska Ewa Sobolewska-Poniedziałek Romuald I. Zalewski s. 351-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy kultura jakości w uczelni wyższej to to samo co kultura akademicka? Łukasz Sułkowski s. 365-378
  Zacytuj
 • Udostępnij
Implementacja polityki spójności UE w Republice Czeskiej - doswiadczenia i perspektywy Joanna Szafran s. 379-392
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie badań foresightowych w procesie identyfikacji determinant rozwoju turystyki w województwie podlaskim w perspektywie 2030 roku Danuta Szpilko s. 393-406
  Zacytuj
 • Udostępnij
The influence of national culture on organizational culture Joanna Szydło s. 407-418
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ globalizacji na funkcjonowanie cyberpracowników w zespołach międzynarodowych Justyna Trippner-Hrabi s. 419-432
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inteligentne narzędzia zarządzania miastem - dobre praktyki miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski s. 433-446
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cechy przedsiębiorcze podmiotu wchodzącego do sieci franczyzowej Wiesław Urban s. 447-457
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przedsiębiorstw handlu elektronicznego w Polsce Anna Wasiluk s. 459-471
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instrumenty promocji regionów - ujęcie marketingowe Anna J. Parzonko Agnieszka Werenowska s. 473-483
  Zacytuj
 • Udostępnij
Makroekonomia pokryzysowego świata : próba diagnozy Jan Woroniecki s. 485-498
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia promocji jako czynnik rozwoju gminy : (przykład Białegostoku) Jarosław Zalejski s. 499-513
  Zacytuj
 • Udostępnij