Znaleziono 23 artykuły

Andrzej Jackiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Andrzej Jackiewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Janusz Gawryś Andrzej Jackiewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Jackiewicz Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Andrzej Jackiewicz Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe, Prawne i Społeczne Aspekty Procesu Transformacji Zakładów Opieki Zdrowotnej : Wstęp Andrzej Jackiewicz s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszty bilansowe a koszty podatkowe w orzecznictwie sądowym i procesach karnych w sprawach gospodarczych Andrzej Jackiewicz s. 7-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwiązanie zasad rachunkowości w służbie zdrowia na tle ustawy o rachunkowości Henryk Efenberger Andrzej Jackiewicz s. 9-12
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedmowa Andrzej Jackiewicz Alicja A. Jaruga s. 9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wirtualna księgowość - problemy identyfikacji dokumentów i rozliczeń podatkowych z tytułu VAT w programach komputerowych Andrzej Jackiewicz s. 11-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reforma służby zdrowia - pierwsze miesiące doświadczeń Marian Galikowski Andrzej Jackiewicz s. 13-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reforma ochrony zdrowia a interes pacjenta oraz odpowiedzialność zawodowa lekarza Zenon Gawor Andrzej Jackiewicz s. 29-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewidencja i optymalizacja kosztów w zarządzaniu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Andrzej Jackiewicz Joanna Sułkowska s. 33-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdawczość Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Andrzej Jackiewicz Alicja A. Jaruga Maria Leszkiewicz s. 34-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe techniki rachunku kosztów w zarządzaniu kosztami szpitali na przykładzie Wielkiej Brytanii Andrzej Jackiewicz Krzysztof S. Kuśmierski s. 43-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mozliwość wprowadzenia wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Andrzej Jackiewicz Andrzej Musiałowicz s. 53-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola rachunku kosztów w zarządzaniu kosztami Andrzej Jackiewicz Anna Szychta s. 67-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zadłużenie spółki kapitałowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem a odpowiedzialność karna członków zarządu Andrzej Jackiewicz s. 67-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie optymalizacji kosztów jako warunek efektywności ekonomicznej firmy i poprawy rentowności Andrzej Jackiewicz s. 87-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredyt w zarządzaniu płynnością finansową Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Andrzej Jackiewicz s. 115-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zmian w podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób prawnych na rozliczenia podatkowe i płynność finansową firm Andrzej Jackiewicz s. 163-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych - regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy praktyczne Andrzej Jackiewicz s. 189-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka rachunkowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Janusz Gawryś Andrzej Jackiewicz s. 233-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Audyt dochodów podatkowych i dochodów z tytułu opłat na przykładzie Gminy Ozorków Małgorzata Domańska Andrzej Jackiewicz s. 245-274
  Zacytuj
 • Udostępnij