Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 12 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Gołębiowska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prorozwojowe zachowania pracowników a zdolność organizacji do zmian Katarzyna Czop s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie – studia przypadków Alicja Hadryś-Nowak s. 23-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) – nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami Joanna Moczydłowska s. 33-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja zadaniowa w administracji publicznej – perspektywa strategiczna Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie – szansa czy zagrożenie? Marika Ziemba Krzysztof Świeszczak s. 57-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ przejęć i fuzji na realizację funkcji personalnych Mieszko Bojar Andrzej Chajęcki Michał Chajęcki s. 67-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Twórczość jako źródło innowacyjności zespołów zadaniowych Dorota Nawrat s. 77-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i doświadczenia menedżera w ochronie przyrody na przykładzie parków narodowych Alina Kulczyk-Dynowska s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie kompetencji menedżerów projektów w przedsiębiorstwach budowlanych Dominika Biniasz Iwona Łapuńka s. 101-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie procesowe jako innowacyjność działania współczesnych przedsiębiorstw Robert Dygas s. 115-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym administracją publiczną Stanisław Gędek Michał Kościółek Jacek Strojny s. 127-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zintergrowane systemy zarządzania a konkurencyjność w branży motoryzacyjnej Anna Lamek s. 143-157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model open innovation w strategii polskich przedsiębiorstw Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska s. 159-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Mądrość tłumu” - media społecznościowe jako nowoczesne narzędzie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Dagmara Plata-Alf s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie metody AHP w zarządzaniu strategicznym JST Bożena Klimczak Danuta Kostrzewa Jacek Strojny s. 183-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
System zarządzania kosztami w polskim przedsiębiorstwie pod wpływem procesów globalizacji Beata Zyznarska-Dworczak s. 197-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo Jadwiga Bizon-Górecka Jarosław Górecki s. 209-223
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele biznesowe i e-biznesowe w gospodarce cyfrowej. Zastosowanie tradycyjnych modeli biznesowych w przedsięwzięciach internetowych na przykładzie serwisu handlowego Allegro.pl Nina Stępnicka s. 225-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania poauditowe jako element doskonalący system zarządzania jakością Piotr Garbarczyk Andrzej Makarewicz s. 235-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjne formy komunikacji marketingowej w grach i wirtualnych światach Aleksandra Radziszewska s. 249-261
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość i innowacyjność w uniwersytecie Jolanta Bieńkowska Czesław Sikorski s. 263-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie a innowacyjność sektora MŚP w Polsce Piotr Strożek s. 273-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane czynniki wpływające na nawiązanie współpracy innowacyjnej przedsiębiorców ze szkołami wyższymi na terenie Polski Zachodniej w latach 2009–2011 Marek Tomaszewski s. 287-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach Piotr Bartkowiak Maciej Koszel s. 301-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy Elwira Gross-Gołacka s. 313-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy – wyniki badań instytucji finansowej Ewa Gołębiowska s. 327-340
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu w mediach społecznościowych Iwona Lupa s. 341-349
  Zacytuj
 • Udostępnij
The role of responsibility in the management of the contemporary enterprise Katarzyna Olejniczak s. 351-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design Anna Dziadkiewicz Monika Kłos s. 361-374
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie Public Relations Maja Żychlewicz s. 375-384
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kluczowe wyzwania współczesnych menedżerów logistyki Magdalena K. Gąsowska s. 387-399
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika wyboru realizatora usług transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Ryszard Królik s. 401-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzje lokalizacyjne jako instrument zarządzania przestrzenią – perspektywa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 415-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Quality management tools in local government units in Poland Urszula Kobylińska s. 427-437
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewolucyjny model wspierania przedsiębiorczości w obrębie jednej organizacji – studium przypadku dla województwa lubuskiego Karol Dąbrowski Sławomir Kłos Katarzyna Skrzypek s. 439-453
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność przedsiębiorstw na rynkach transportowych i logistycznych Jacek Kurowski s. 455-470
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjna strategia logistyki marketingowej kreowania wartości w łańcuchu dostaw na przykładzie centrów logistycznych Sławomir Bartosiewicz Katarzyna Świerszcz s. 471-483
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza ewolucji znaków graficznych rynku motoryzacyjnego na przykładzie wybranych marek koncernów samochodowych Wojciech Marszał s. 485-502
  Zacytuj
 • Udostępnij