Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 12 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maria Danielewicz Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Jadwiga Snarska s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poczucie depresji, lęku i bólu a style radzenia sobie w sytuacji trudnej u pacjentów z chorobą nowotworową = The feeling of depression, anxiety and pain and styles of copying with difficult situations in patients with cancer Przemysław Domagała Marzanna Mziray Danuta Postrożny Regina Żuralska s. 7-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja choroby przez pacjentów leczonych w poradni leczenia bólu = Illness acceptance of patients from the pain treatment clinic Mateusz Bester Aleksandra Gutysz-Wojnicka Elżbieta Mach-Lichota Dorota Ozga Marek Wojtaszek s. 19-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Personality factors determining the professional functioning of a nurse Adam Grabowski Małgorzata Obara-Gołębiowska Izabela Sebastyańska-Targowska s. 31-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osobowość stresowa a satysfakcja z życia pielęgniarek = Distressed personality and nurses' life satisfaction Bogusława Kosicka Anna Ksykiewicz-Dorota Kinga Kulczycka Ewa Stychno s. 45-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania seniorów wobec osób sprawujących nad nimi opiekę w warunkach domowych = The expactations of seniors to people who care for them at home Marzanna Mziray Danuta Postrożny Regina Żuralska s. 59-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja choroby a funkcjonowanie pacjentów z chorobą układową tkanki łącznej = Acceptation of illness vs. functional capacity in patients suffering from connective tissue disease Bożena Baczewska Jadwiga Daniluk Beata Kropornicka Ewa Krzyżanowska Katarzyna Leszek Cecylia Olszak s. 69-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena wiedzy pacjentów na temat alergicznych chorób układu oddechowego w wybranym zakładzie opieki zdrowotnej = Verification of knowledge of patients of the chosen healthcare centre about allergic respiratory diseases Ewa Kupcewicz Małgorzata Maziarz s. 87-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania zdrowotne pacjentów z przewlekłą abturacyjną chorobą płuc = Health behaviors in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease Bożena Baczewska Ewelina Czerwonka Jadwiga Daniluk Beata Kropornicka Elżbieta Nowicka s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową płuc = Quality of life in patients suffering from lung cancer Renata Adamczyk Bożena Baczewska Jadwiga Daniluk Beata Kropornicka Ewa Krzyżanowska Cecylia Olszak s. 113-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poczucie własnej skuteczności i style radzenia sobie z sytuacją trudną u pielęgniarek pracujących z chorym umierającym = The sense of self-efficacy and copying styles with a difficult situation in nurses working with dying patients Przemysław Domagała Marzanna Mziray Danuta Postrożny Regina Żuralska s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów przed w trzy miesiące po zabiegu angioplastyki naczyń wieńcowych = Health behaviors in patients prior to and after coronary angioplasty Bożena Baczewska Jadwiga Daniluk Beata Kropornicka Ewa Krzyżanowska Elżbieta Nowicka Wioletta Skrzypek Ewa Szymczuk Agnieszka Wawrzyniuk s. 143-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja choroby a poczucie satysfakcji z życia w grupie chorych leczonych z powodu dyskopatii = Acceptance of illnessand the feeling of satisfaction with life in a group of degenerative disc disease patients Ewa Kupcewicz Małgorzata Wojtkowska s. 157-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w aspekcie chorób przewlekłych = Knowledge of primary health care of nurses in terms of chronic diseases Olga Bielan Mariola Ejdys s. 171-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia chorych z cukrzycą typu 2 = The influence of the selected sociodemographic factors on the quality of life of type 2 diabetic patients Ewa Kupcewicz Katarzyna Witkowska s. 189-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawo do informacji w podmiotach leczniczych niezbywalnym prawem pacjenta = The right to information in health care entities as an inalienable patients' right Brygida Kondracka Krzysztof Łukaszuk s. 203-213
  Zacytuj
 • Udostępnij
System ochrony resortowej MSW w systemie opieki zdrowotnej = Health care entities subject to the Ministry of the Interior system Brygida Kondracka Krzysztof Łukaszuk s. 215-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zintegrowany system zarządzania podmiotem leczniczym na przykładzie olsztyńskiego Szpitala MSW = Integrated system of managing a health care entity examplified by the Ministry of the Interior Hospital in Olsztyn Brygida Kondracka Krzysztof Łukaszuk s. 233-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza na temat praw pacjenta wśród pielęgniarek = What nurses know about patients' rights Justyna Gniedziejko Alina Kędzia s. 253-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Związek odczuwanego stresu w pracy a wybrane aspekty życia pielęgniarek czynnych zawodowo = Relevance of stress experienced and chosen aspects of career nurses lives Anna Andruszkiewicz Mariola Banaszkiewicz Aldona Kubica Agnieszka Strahl Sebastian Wagner s. 269-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza chorób zawodowych występujących w województwie lubelskim w roku 2012 z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w regionie = The analysis of occupational diseases occurring in Lublin voivodeship in 2012 with regard of the specific character of employment in the region Anna Kowalczyk Kinga Kulczycka s. 287-300
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w strukturze zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek a potzreby rynku pracy - na przykładzie województwa zachodniopomorskiego = Changes in the employment structure in professional group of nurses and needs of labor market - on the example of Western Pomeranian voivodeship Danuta Kunecka s. 301-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opracowanie strategii konkurencji w procesach restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia = Developing competition strategies in reorganization of health care centres Paweł Skoczylas s. 311-321
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie analizy strategicznej w procesach restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia = Strategic analysis in reorganization of health care centres Paweł Skoczylas s. 323-336
  Zacytuj
 • Udostępnij