Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 8 (3)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Konrad Raczkowski Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 5-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niebankowe firmy pożyczkowe jako element "shadow banking" Iwona Dorota Czechowska s. 15-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestępstwa karuzelowe – definicja, mechanizm działania i sposoby uniknięcia udziału Michał Krajewski s. 27-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Puste faktury a stosowanie przepisów dotyczących szacowania dochodu w świetle orzeczeń NSA w 2014 r. Radosław Witczak s. 39-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Optymalny próg okresu prognozy jako miara efektywności prognozowania kursu walutowego Jarosław Klepacki s. 51-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rewizja finansowa jako element systemu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – wybrane problemy Rafał Rydzak s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce w świetle projektowanych regulacji kształtujących bezpieczeństwo finansowe konsumentów Adrian Markiewicz s. 77-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adekwatność kapitałowa jako miara bezpieczeństwa działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Maria Magdalena Golec s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aspekty bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 103-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagrożenie aktami terrorystycznymi a strategie realizowania działalności antyterrorystycznej na przykładzie Federacji Rosyjskiej Natasza Duraj s. 115-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identification and Management of Political Risk in Export-Import Activity Paweł Ciurko Agnieszka Głodowska s. 129-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ ryzyka klimatycznego na przedsiębiorstwa z branży budowlanej Natalia Iwaszczuk Agata Wzorek Bartosz Łamasz s. 141-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Financial security of Poland and the political – military tensions Żanna Pleskacz s. 153-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002–2014 : aspekt ryzyka Jacek Pera s. 167-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego polskich konsumentów w świetle badań konsumenckich Unii Europejskiej Wojciech Zatoń s. 179-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Narzędzia fiskalne zmniejszania nierówności dochodowych – analiza wykorzystania podatku dochodowego od osób fizycznych Jolanta Szołno-Koguc s. 197-213
  Zacytuj
 • Udostępnij
Narzędzia fiskalne zmniejszania nierówności dochodowych – analiza wykorzystania wydatków socjalnych Małgorzata Twarowska s. 215-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regulacje makroostrożnościowe w kontekście ekonomicznych uwarunkowań stabilności systemu finansowego Joanna Stawska s. 225-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Standaryzacja ram systemu zarządzania ryzykiem celnym w UE Ewa Gwardzińska s. 235-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
System patentowy jako narzędzie minimalizowania ryzyka innowacyjnego Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska s. 247-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwości zmniejszania ryzyka gospodarczego przez stosowanie publicznych systemów informacyjnych Zdzisław Zasada s. 259-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwości zmniejszania ryzyka gospodarczego przez stosowanie publicznych systemów informacyjnych Zdzisław Zasada s. 259-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ograniczanie ryzyka kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie – perspektywa systemowa Jolanta Jurczak s. 275-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko upadłości a cechy demograficzne przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce Lidia Karbownik s. 287-300
  Zacytuj
 • Udostępnij
Revisiting Corporate Crisis Communication – Influencing Factors, State of Knowledge and Research Gaps Marcin Kuna s. 301-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Universal Elements of Strategic Management of Risks in Contemporary Enterprises Ireneusz Miciuła s. 313-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model parametryczny bezpieczeństwa rozwoju Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej i jego implementacja w środowisku MATLABA i Simulinka Radosław Marlęga Jerzy Tchórzewski s. 323-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredyt kupiecki a ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej Grzegorz Zimon s. 337-348
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie a konkurencyjność podmiotów w gospodarce opartej na wiedzy Tomasz Grzyb s. 349-368
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie opcyjne jednym ze sposobów na bezpieczne operacje zagraniczne Natalia Iwaszczuk Jadwiga Orłowska-Puzio s. 369-382
  Zacytuj
 • Udostępnij