Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 4 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Bartłomiej Stopczyński Michał Turniak s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie rozwoju polskich euroregionów Tomasz Studzieniecki s. 13-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elementy koncepcji smart city w strategii rozwoju miasta Poznania Marta Jankowska s. 29-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie strategii rozwoju powiatu chrzanowskiego w procesie zarządzania infrastrukturą drogową Krystyna Celarek s. 45-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Małe porty morskie w strategiach rozwoju gmin nadmorskich Piotr Nowaczyk s. 57-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem demarkacji dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych na przykładzie zastosowania rachunku kosztów w badaniach JST Artur J. Kożuch s. 73-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego powiatów województwa zachodniopomorskiego Edward Wiśniewski s. 97-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Turystyka w strategiach i programach rozwoju gminy – studium przypadku miasta Szczecina Tomasz Studzieniecki s. 115-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność regionalna obszarów przygranicznych na przykładzie rozwoju Polski Wschodniej Arkadiusz Malkowski s. 131-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja współpracy zagranicznej w świetle dokumentów strategicznych województw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Izabela Zabielska s. 147-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa w aspekcie regionalnym Andrzej Pomykalski s. 161-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca z JST jako determinanta realizacji strategii terytorialnych w latach 2014‒2020 Agata Pierścieniak s. 173-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing wewnętrzny jako element rozwoju jednostek samorządowych Rafał Mazur s. 187-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia Katarzyna Szara s. 203-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja strategii jednostki samorządu terytorialnego a fundusze unijne Elżbieta Wansacz s. 217-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Projekty europejskie realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego a jednostki biznesowe – istota, różnice i kluczowe problemy ich realizacji3 Krzysztof Dziadek s. 229-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Audyt wewnętrzny wybranych zagadnień budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego Dariusz Kotarski Beata Zaleska s. 243-255
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planowanie strategiczne jednostki samorządu terytorialnego w modelu kontroli zarządczej Ireneusz Rosiek s. 257-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi warunkiem rozwoju jednostek samorządu terytorialnego Katarzyna Wojtaszczyk s. 273-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Izabela Różańska-Bińczyk Paweł Łuczak s. 287-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przygotowanie instytucjonalne urzędów gmin z Podkarpacia do realizacji strategii w latach 2014–2020 Mariola Grzebyk Agata Pierścieniak s. 301-314
  Zacytuj
 • Udostępnij
W kierunku nowych struktur organizacji sektora publicznego Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 315-327
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie strategicznymi projektami na przykładzie gospodarki odpadami w mieście Białystok Tadeusz Truskolaski Kamil Waligóra s. 329-343
  Zacytuj
 • Udostępnij
Role interesariuszy w koncepcji społecznej odpowiedzialności w środowisku lokalnym : koncepcja Złotego Trójkąta Edyta Spodarczyk s. 345-359
  Zacytuj
 • Udostępnij
Media społecznościowe w komunikacji marketingowej samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Szczecinek Bartłomiej Stopczyński s. 363-374
  Zacytuj
 • Udostępnij
Weblogs as a Communication Tool of Polish Cities Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 375-388
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja społeczna samorządu terytorialnego Tadeusz Chruściel Adam Wyszomirski s. 389-400
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał wykorzystania techniki "reverse placement" w marketingu terytorialnym Michał Turniak s. 401-415
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prototyp „wzorcowego” wizerunku współczesnej zorientowanej rynkowo partii politycznej Marek Sempach s. 417-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja na klienta w jednostkach komunalnych miasta Łodzi Muzahim Al-Noorachi Bartłomiej Stopczyński s. 433-445
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie kodeksów etycznych dla dobrego funkcjonowania i poprawy wizerunku jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu szczecineckiego Grzegorz Ignatowski s. 447-460
  Zacytuj
 • Udostępnij