Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2006, Tom 7, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości Stanisław Styś s. 7-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność jako wymiar przedsiębiorczości Grażyna Osbert-Pociecha s. 17-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osobowe uwarunkowania przedsiębiorczości Kazimierz Kołodziejczyk s. 25-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość intelektualna a innowacyjność Zenon Kiczka s. 35-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrowersyjne etycznie i prawnie zjawiska towarzyszące polskiej przedsiębiorczości Jan Lichtarski s. 47-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Unii Europejskiej i Polski Jerzy Rymarczyk s. 53-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych w Polsce Łukasz Sułkowski s. 77-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie i przejmowanie przedsiębiorstw jako źródła przedsiębiorczej inicjatywy i działań Ber Haus s. 83-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie strategiczne jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach Stanisław Nowosielski s. 93-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wewnętrzne wpływające na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Tadeusz Sarnowski s. 103-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość - kontekst marketingowy Aniela Styś s. 111-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w sferze finansowania przedsiębiorstwa Stefan Wrzosek s. 119-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jacek Płocharz s. 125-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technologie informacyjno-komunikacyjne we wspomaganiu przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw Marcin Hernes Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 137-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość MŚP w organizacji wymiany wiedzy Artur Kotwica Jadwiga Sobieska-Karpińska s. 151-161
  Zacytuj
 • Udostępnij