Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 17

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny trudności we wprowadzaniu systemów zarządzania jakością w praktyce przedsiębiorstw Renata Brajer-Marczak s. 7-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Własność intelektualna w działalności uczelni wyższych – aktualne wyzwania i problemy Tomasz Hofmann s. 21-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identyfikacja i wykorzystanie potencjału organizacyjnego w zarządzaniu projektami Grzegorz Jokiel s. 39-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał organizacyjny w obszarze logistyki Grzegorz Jokiel s. 51-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menedżer w obliczu zmiany organizacyjnej Jan Lichtarski s. 59-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie potencjału elastyczności w przedsiębiorstwie średniej wielkości Mirosław Moroz s. 69-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie potencjału elastyczności w przedsiębiorstwie średniej wielkości Mirosław Moroz s. 69-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa : istota, struktura i planowanie Stanisław Nowosielski s. 81-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowanie więzi gospodarczych dla wzrostu potencjału przedsiębiorstwa Tadeusz Sarnowski s. 95-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie potencjału organizacji przez zastosowanie nowoczesnego narzędzia monitoringu cen promocyjnych w polskiej branży spożywczej Tomasz Wilczyński s. 105-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele i formy zatrudnienia – próba kategoryzacji Dominika Bąk-Grabowska s. 119-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwa społeczne a społeczna odpowiedzialność biznesu Anita Bartniak s. 135-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie potencjału kadrowego w warunkach przeprowadzania restrukturyzacji zatrudnienia Natalia Bielińska s. 153-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał ludzki w doskonaleniu organizacji Magdalena Masel s. 167-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał etyczny kategorii jakości Kazimierz Kołodziejczyk s. 177-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zwiększenie skuteczności szkoleń poprzez wspieranie transferu efektów szkolenia do środowiska pracy Aneta Pisarska s. 191-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Błędy menedżerów oraz ich korygowanie podczas wdrażania systemów zarządzania jakością Małgorzata Trenkner s. 203-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie programów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa Izabela Witczak s. 217-223
  Zacytuj
 • Udostępnij