Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2009, Tom 10, Numer 7

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kryzysu finansowego na potencjał inwestorów finansowych w Polsce Paweł Trippner s. 7-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach gospodarczych Marta Beściak s. 21-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe w banku komercyjnym w oparciu o doświadczenia z sanacji Banku Przemysłowego S.A. w Łodzi - wybrane problemy Marek Andrzejewski s. 33-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formalno-prawne uwarunkowania zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w Unii Europejskiej na przykładzie branży spożywczej Tomasz Andrysiak s. 47-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa Katarzyna Staniszewska s. 67-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
technologie informacyjne w kreowaniu bezpiecznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Mariusz Glinkowski Stanisław Mikołajczyk s. 85-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fuzje i przejęcia jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa w walce z kryzysem Aleksy Banasiak s. 93-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zaufaniem pracowników w sytuacji kryzysu Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 105-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagrożenia w działalności innowacyjnej w sektorze przemysłu maszynowego Ukrainy Marta Kernycka Zinaida Żywko Mychaylo Żywko s. 123-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Techniczne i prawne aspekty zarządzania ochroną informacji w działalności gospodarczej na Ukrainie Zinaida Żywko Mychaylo Żywko s. 133-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szkodliwość marnotrawstwa w działalności przedsiębiorstw Muzahim Al-Noorachi s. 139-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie środków zabezpieczeń technicznych w nadzorowaniu bezpieczeństwa przez agencje ochrony osób i mienia Jolanta Ignac-Nowicka s. 147-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona kapitału intelektualnego a problematyka naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Adam Kopecki s. 163-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czas dostawy zapasów jako zadanie najkrótszej drogi w sieci - wykorzystanie symulacji Adam Kucharski s. 173-186
  Zacytuj
 • Udostępnij