Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 10

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktorów Tadeusz Dudycz Grażyna Osbert-Pociecha
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wzrost wartości jako kryterium oceny działalności przedsiębiorstw Jacek Barburski s. 1-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie Placówki Ochrony Zdrowia w ocenie klientów : na przykładzie ZOZ w Żyrardowie Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska s. 15-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota koopetycji i przykładowe narzędzia jej badania Daniel Gach s. 25-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie informacyjne wskaźnika PI (Profitability Index) Waldemar Piotr Gil s. 35-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza narzędzi wspomagających sporządzanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych Sylwia Hucik-Gaicka s. 45-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komercjalizacja szpitali drogą do efektywnego zarządzania Joanna Kacała s. 63-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność czynników produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych Grażyna Karmowska s. 71-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie metod wartościowania pośredniego w ocenie efektywności projektów zagospodarowania obiektów dziedzictwa kulturowego Tomasz Kołakowski s. 85-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie Mirosław Krajewski s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie efektów skali otwartych funduszy emerytalnych za pomocą metody DEA Adam Kucharski s. 113-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie - przyczynek do dyskusji Jacek Kuczowic s. 123-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Usługi komunalne - problemy z oceną efektywności ich realizowania Agnieszka Kwarcińska s. 133-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ polityki zarządzania należnościami i zobowiązaniami na efektywność inwestycji Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska s. 143-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty budżetowania w przedsiębiorstwie Jolanta Lubomska-Kalisz s. 153-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacje: Wynagrodzenia - efektywność organizacji Magdalena Majowska Piotr Ostrowski s. 163-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Controlling warunków pracy a controlling czasu pracy Zofia Maksimowicz s. 175-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozyskiwanie funduszy unijnych przez organizacje non profit Anna Marciszewska s. 183-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ ekspozycji na ryzyko wynikające z doboru strategii finansowania aktywów bieżących na stopę kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo Grzegorz Michalski s. 195-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza finansowania grupy kapitałowej Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 213-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efektywności i skuteczności inwestycji w technologie informacyjne w przedsiębiorstwie Remigiusz Orzechowski s. 231-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ pomocy publicznej na efektywność przedsiębiorstwa funkcjonującego w specjalnej strefie ekonomicznej Radosław Pastusiak s. 241-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ czynników kształtujących rentowność spółek z indeksu Wig-spożywczy Artur Paździor s. 249-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji prawdopodobieństwa subiektywnego Janusz Peno s. 259-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność programó lojalnościowych - prawdy i mity Anetta Pukas s. 275-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Optymalizacja procesów poprzez implementację zasad społecznej odpowiedzialności biznesu Paulina Roszkowska s. 287-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki rozwoju controllingu marketingowego Katarzyna Rupik Tomasz Żyminkowski s. 301-308
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rzeczywista i wirtualna konsolidacja środków pieniężnych z rachunkó bankowych spółek grupy kapitałowej Hanna Sikacz s. 309-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność gospodarowania w warunkach zrównoważonego rozwoju Barbara Siuta-Tokarska s. 319-331
  Zacytuj
 • Udostępnij
Człowiek jako aksjologiczna determinanta rozważań - o wartościowaniu efektywności w kontekście pragmatologicznym Janusz R. Sobczyk s. 333-355
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość produktu a racjonalność gospodarowania kształtowane technologią informatyczną na przykładzie Urzędu Statystycznego w Opolu - dobra praktyka Ewa Szkic-Czech s. 357-370
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efekty kontroli, wielkości, płynności w wycenie akcji Piotr Szymański s. 371-384
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budżet zadaniowy jako instrument poprawiający efektywność wydatkowania środków w sektorze publicznym : na przykładzie miasta Szczecina Marek Tomaszewski s. 385-393
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ koniunktury giełdowej na politykę inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych Paweł Trippner s. 395-403
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restrukturyzacja jednostek służby zdrowia w Polsce na tle specyfiki sektora usług medycznych Agnieszka Wasilewska s. 405-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
Całkowity wynik finansowy jako miara efektywności przedsiębiorstw Wojciech Więcław s. 415-422
  Zacytuj
 • Udostępnij