Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2001, Tom 3, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Walentyna Kwiatkowska s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w strukturze nowocześnie funkcjonującego rynku kapitałowego Wiesław Dębski s. 9-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procesy inflacyjne w polskiej gospodarce w okresie transformacji Tomasz Grabia s. 41-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wymianę towarową Polski : analiza na podstawie danych makroekonomicznych Michał Przybyliński Iwona Świeczewska s. 69-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacja o sytuacji na rynku pracy w Polsce w końcu 2000 i na początku 2001 roku Halina Sobocka-Szczapa s. 83-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Łódzka specjalna strefa ekonomiczna - główne zasady funkcjonowania Iwona Poliwczak s. 95-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Łódzka specjalna strefa ekonomiczna - wyniki badań ankietowych Halina Sobocka-Szczapa s. 129-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa Agata Packa s. 163-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach Łukasz Sułkowski s. 183-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z zagadnień humanizacji pracy - koncepcja Job Enrichment Józef K. Pietrzak s. 193-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Systemy wartości potrzeb i samoocena drobnych przedsiębiorców i osób zatrudnionych w zakładach prywatnych i uspołecznionych Henryk Skłodowski s. 199-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Guru od menedżmentu Oswald Neuberger s. 209-211
  Zacytuj
 • Udostępnij