Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 11 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Ewa Gołębiowska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Starzenie się społeczeństwa a zagadnienia edukacyjne = Ageing and educational issues Jan D. Antoszkiewicz s. 9-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej = Universities' transformation in the era of demographic pressure Łukasz Sułkowski s. 21-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie dobrostanem społecznym w dobie zmian demograficznych = The Management of Public welfare in the time of demographic changes Ewa Gołębiowska s. 33-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ współczesnych procesów demograficznych na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej Polski = The impact of the contemporary demographic processes in shaping economic and social policy of Poland Robert Dygas Paulina Przywieczerski s. 51-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
International Entrepreneurship and the Third Age : The Effect of the Entrepreneur's Age on Internationalisation of Polish Businesses' Krzysztof Wach s. 65-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
International Entrepreneurship as a New Approach Explaining the Internationalisation of the Firm Carsten Wehrmann s. 81-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie kapitału relacyjnego w budowaniu innowacyjności przedsiębiorstw = The Importance of relational capital in business management Natalia Przybylska s. 95-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena przygotowania ośrodków pomocy społecznej do działań na rzecz osób 45+ : wstepne wyniki eksploracyjnych badań ankietowych = Estimation of social welfare centers preparation for working for people age 45+ : research analysis Katarzyna Lidia Kuklińska s. 109-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście do starzejącego się społeczeństwa na przykładach rozwiązań międzynarodowych = The approach to the aging population on examples of international solutions Aurelia Ostrowska s. 127-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki zmian w modelu zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce = Direction of changes in management model health system in Poland Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 143-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany demograficzne - nowe wyzwania w zarządzaniu : wybrane aspekty = Demographic changes - a new paradigm in the management : selected aspects Halina Brdulak s. 157-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka wpływu czynnika strategicznego na zarządzanie wiedzą = Description of the influence that the strategic fact has on knowledge management Violetta Wróblewska s. 171-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem = Mentoring as a tool for age management Joanna M. Moczydłowska s. 181-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie firmą w warunkach uelastycznienia rynku pracy = Management company under the flexible labor market Bogusława Puzio-Wacławik s. 193-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wydłużonego wieku emerytalnego na zarządzanie organizacją na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Wigierskiego Parku Narodowego = The impact of the extended retirement age on management an organisation using the example of the Karkonosze National Park and the Wigry National Park Alina Kulczyk-Dynowska s. 209-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty indywidualnych zachowań innowacyjnych w perspektywie młodszych i starszych pracowników = Determinants of individual innovative behaviors in the perspective of younger and older workers Katarzyna Krot s. 221-231
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w Polsce - osoby młode verus osoby starsze = Situation of disadvantaged groups on labour market in Poland - younger people versus older people Dorota Koptiew s. 233-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
About organisational paradigms that die hard, and reconsiliation of 'hard' and 'soft' relativism Wojciech Nasierowski s. 249-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cybernetic Thinking in ICT Projects Bogdan Lent s. 261-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie marketingu doświadczeń na rynku nieruchomości handlowych w budowie lojalności klientów = Experiential marketing application in building customer loyality on the retail real estate market Marcin Gębarowski Dariusz Siemieniako s. 275-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komu bije dzwon? : czemu warto badać prawa potęgowe? = For Whom the Bell Tolls? : Or Why Should We Study Power Laws? Dariusz Jemielniak Martyna Kobus s. 287-296
  Zacytuj
 • Udostępnij