Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 13

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Andrzej Jackiewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariera finansowa na tle barier rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP Aleksy Banasiak s. 7-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem walutowym w aspekcie zabezpieczania wartości aktywów Krystyna Barczyk s. 25-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko w zarządzaniu fin ansami na przykładzie Gminy Ozorków Małgorzata Domańska Władysław Sobolewski s. 39-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z dziedziny rachunkowości w zarządzaniu rentownością przedsiębiorstwa Róża Gromek s. 55-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zadłużenie spółki kapitałowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem a odpowiedzialność karna członków zarządu Andrzej Jackiewicz s. 67-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wdrażanie współczesnych koncepcji zarządzania innowacjami w sektorze MŚP Danuta Janczewska s. 77-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w sektorze MSP − wybrane wyniki badań Barbara Kamińska s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zmiany polityki fiskalnej państwa na funkcjonowanie rynku – studium przypadku Mariusz Nyk s. 107-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwości inwestycyjne gminy wobec ograniczenia dotacji unijnych i długu publicznego – przypadek Miasta Brodnica Jarosław Radacz s. 119-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrowersyjne problemy we współczesnym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa Jerzy Różański s. 135-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu prawno-karnym i a dministracyjno-prawnym − wybrane zagadnienia praktyczne Paweł Sydor s. 145-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budżetowanie tradycyjne a budżetowanie z wykorzystaniem strategicznej karty wyników Joanna Świerk s. 159-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywa i zobowiązania finansowe w systemie rachunków narodowych − przypadek sektora przedsiębiorstw niefinansowych Joanna Trębska s. 181-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w funkcjonowaniu podmiotów zarządzających kapitałami emerytalnymi w 2011 roku Paweł Trippner s. 197-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania ryzyka gracza giełdowego Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek Michał Warzyński s. 209-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy pomiaru płynności finansowej w kontekście jej definicji Anna Wawryszuk-Misztal s. 227-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kosztami na przykładzie SPZOZ z regionu łódzkiego Anna Wierzbicka s. 245-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane czynniki determi nujące wypłatę dywidend w spółkach osobowych − aspekty podatkowe Elżbieta Maria Wrońska s. 259-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie przedsiębiorstwa przemysłowe w okresie spowolnienia gospodarczego – aspekty finansowe Mirosław Wypych s. 273-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery płynności finansowej przedsiębiorstw handlowych – ujęcie modelowe Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 291-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
O Brodnicy s. 303-304
  Zacytuj
 • Udostępnij