Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 7 (3)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość rodzinna w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce Łukasz Sułkowski s. 13-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej Krzysztof Wach s. 25-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola nauki w idei wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce Wojciech Popczyk s. 41-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki sukcesu średnich firm rodzinnych w świetle badań analizy przypadków z południowej części województwa wielkopolskiego Hanna Mizgajska s. 51-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ rodziców – przedsiębiorców na występowanie intencji przedsiębiorczych u młodzieży szkół średnich w Polsce Agnieszka Pawlak s. 69-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Intencje przedsiębiorcze a płeć : ku identyfikacji determinant Piotr Tomski s. 81-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postrzeganie kultury organizacji przez pracowników przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych – wybrane aspekty Monika Sipa s. 103-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
CSR in Family Business – Ethnocentric Meaning Socially Responsible? Magdalena Popowska Marzena Starnawska s. 119-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dobre praktyki małych i średnich firm w obszarze społecznej odpowiedzialności Urszula Gołaszewska-Kaczan s. 133-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie Facebooka w firmach rodzinnych w świetle badań własnych Bartłomiej Stopczyński s. 147-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymiar familijny semiotyki motywów roślinnych Michał Turniak s. 161-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reguły matriarchatu w stylach kierowania kobiet – właścicielek firm rodzinnych Nicoletta Baskiewicz s. 179-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konflikt międzypokoleniowy w firmie rodzinnej Iwetta Budzik-Nowodzińska Paweł Nowodziński s. 191-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie wizerunku rodziny dla promocji firmy rodzinnej Grzegorz Ignatowski s. 203-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Równowaga na płaszczyźnie życie zawodowe – życie prywatne w przedsiębiorstwach rodzinnych Ewa Mazur-Wierzbicka s. 215-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzina jako szczególna grupa stakeholders Katarzyna Staniszewska s. 229-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Human Capital and Productivity in the Sinaloa Commercial Family Business Fabiola Ponce Durán Marcela Rebeca Contreras Loera s. 241-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych – wyniki badań pilotażowych Iwona Kubica Marek Szarucki s. 255-263
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty satysfakcji zawodowej w ocenie pracowników przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych –wyniki badań własnych Anna Lemańska-Majdzik s. 265-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie systemu motywacyjnego w firmach rodzinnych Anna Busłowska Anna Śleszyńska-Świderska s. 279-291
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zespoły zarządzające w małych przedsiębiorstwach rodzinnych Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 293-308
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firma rodzinna jako ścieżka kariery zawodowej w opinii studentów Beata Bieńkowska s. 309-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywowanie w firmie rodzinnej – studium przypadku Aleksandra Kawecka-Endler Żaneta Nejman s. 325-337
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spójność decyzyjna w firmach rodzinnych: działanie i analogia Zofia Patora-Wysocka s. 339-349
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doradztwo gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych Edward Stawasz s. 353-366
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność Instytucji Otoczenia Biznesu w kontekście rozwijania przedsiębiorczości kobiet zamieszkałych obszary wiejskie województwa podlaskiego Alina Szepelska s. 367-378
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postrzeganie przedsiębiorstw rodzinnych przez społeczność lokalną Anna Rybak s. 379-388
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postrzeganie przedsiębiorstw rodzinnych przez społeczność lokalną Anna Rybak s. 379-388
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca sektora bankowego z przedsiębiorstwami rodzinnymi Edyta Gheribi Igor Klimkowski s. 389-410
  Zacytuj
 • Udostępnij