Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 9 (3)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Elżbieta Klamut Jan K. Solarz s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stadne myślenie o stabilności finansowej Jan K. Solarz s. 13-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finanse w roli dopingu gospodarczego Władysław Szymański s. 29-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Identification of definition and essence of financial stability Małgorzata Oziębło s. 45-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zniekształcenia informacji a bezpieczeństwo decyzji finansowych Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 55-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego Leszek Klank s. 71-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Normatywne granice, finansowe potrzeby oraz ekonomiczne przesłanki zadłużenia publicznego Edyta Małecka-Ziembińska s. 87-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budżet zadaniowy narzędziem efektywnego wykorzystania środków publicznych Janina Mospinek s. 101-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Realizacja zajęć edukacyjnych w świetle przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej Andrzej Gorczyński s. 117-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys ukraiński a stabilność rynków walutowych : komunikat z badań Urszula Żuławska s. 131-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty ryzyka portfela kredytów hipotecznych w polskim sektorze bankowym Jarosław Klepacki s. 141-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Security of the financial market in the context of an economic crisis Elżbieta Klamut s. 153-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odpowiedzialna konsumpcja produktów pożyczkowych gwarantem stabilności finansowej Małgorzata Solarz s. 167-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredytty hipiteczne w CHF udzielane klientom polskich banków jako element wpływający na zarządzanie złotym polskim Mariusz Wisłowski s. 181-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozmiary i efekty wsparcia unijnego dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej Magdalena Hryniewicka s. 195-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procedura prowadzenia postępowania kontrolnego - stan obecny i kierunki zmian Michał Krajewski s. 215-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne jako szansa i zagrożenie światowego rozwoju gospodarczego Adrianna Trzaskowska-Dmoch s. 231-250
  Zacytuj
 • Udostępnij