Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 10 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Editorial Marcin Kautsch Roman Lewandowski s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Personel w działalności marketingowej zakładów ubezpieczeń Beata Bajurna Anna Frankowska Dorota Olszewska s. 13-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Plany ubezpieczeniowe zarządzane przez pacjenta Agnieszka Bem s. 21-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elektroniczne instrumenty komunikacji marketingowej w marketingu usług medycznych Magdalena Brzozowska-Woś s. 31-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zintegrowana komunikacja marketingowa w usługach zdrowotnych Magdalena Zalewska-Turzyńska s. 41-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowe możliwości przyciągnięcia klienta prywatnego do placówki ochrony zdrowia Agata Krukowska-Miler s. 53-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany w systemie opieki zdrowotnej a dostępność usług stomatologicznych w Polsce w XXI wieku Agniezka Bukowska-Piestrzyńska s. 65-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań Łukasz Sułkowski s. 83-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dostępność usług medycznych a wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia Teresa Dryl-Rydzyńska s. 97-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza możliwych rozwiązań w zakresie pogodzenia obowiązku ochrony danych osobowych z bezpieczeństwem pacjenta i efektywnością szpitala w kontekście nowego Rozporządzenia MZ Anna Gawrońska-Błaszczyk s. 107-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza sektora usług medycznych w Japonii i USA Robert Seliga Andrzej Woźniak s. 119-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy wydajemy za mało? Poziom i dynamika wydatków na zdrowie w Polsce i innych krajach OECD Błazej Łyszczarz s. 129-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wycena dodatkowego roku przeżycia (VOLY) i wycena poprawy jakości zdrowia jako narzędzia w ocenie opłacalności programów ochrony zdrowia w Polsce Olimpia Markiewicz s. 139-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie potencjału wykonawczego zakładów opieki zdrowotnej i finansowanie usług medycznych Wiesław Janik s. 153-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ubezpieczenia obowiązkowe szpitali – aspekty prawne i praktyczne Małgorzata Paszkowska s. 163-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing medyczny Anna Kieszkowska-Grudny s. 181-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Energia odnawialna w szpitalach w Polsce Marcin Kautsch Mateusz Lichoń Sylwia Sobieralska s. 193-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola profesjonalistów medycznych w zarządzaniu szpitalem Katarzyna Izabela Littwin s. 205-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspective of control in the light of professional and managerial role within health care organisations Roman Lewandowski s. 215-227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kto zarządza polskimi szpitalami? Marcin Kautsch Sylwia Sobieralska s. 229-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie konfliktu w organizacji instrumentem efektywnego zarządzania Janusz Chełchowski Kamil Kolendo Brygida Kondracka s. 241-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wycena usług szpitalnych na szczeblu centralnym w wybranych krajach europejskich Magdalena Kludacz s. 261-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Lean Management” – doskonalenie zarządzania w podmiotach leczniczych Izabela Rydlewska-Liszkowska s. 275-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością jako narzędzie restrukturyzacji szpitala Bogdan Nogalski Jarosław Waśniewski Małgorzata Wojnarowska s. 291-303
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elastyczne formy pracy w organizacjach ochrony zdrowia Ryszard Walkowiak Magdalena Wysocka s. 305-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zasobami pracy w szpitalu dziecięcym Anna Michalska Zofia Wyszkowska s. 315-325
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modelowanie kosztów zmiennych szpitala za pomocą regresji liniowej Małgorzata Cygańska Rafał Laszczak Anna Rutkowska-Ziarko s. 327-336
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modelowanie kosztów zmiennych szpitala za pomocą regresji liniowej Małgorzata Cygańska Anna Rutkowska-Ziarko s. 327-336
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola mapy strategii w zarządzaniu strategicznym zakładem opieki zdrowotnej Magdalena Jaworzyńska s. 337-346
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty współczesnego modelu relacji lekarz–pacjent Katarzyna Krot s. 349-360
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesne postrzeganie idei samorządności w pielęgniarskiej grupie zawodowej Danuta Kunecka s. 361-373
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane programy polityki zdrowotnej finansowane przez samorząd terytorialny miasta Częstochowy Iwona Markowska-Kabała s. 375-383
  Zacytuj
 • Udostępnij
Asygnowanie środków finansowych ze źródeł publicznych na podmioty lecznicze – analiza regionalna Agnieszka Strzelecka s. 385-396
  Zacytuj
 • Udostępnij