Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 6 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stan i kierunki badań nad procesami sukcesyjnymi w Polsce i na świecie Jacek Pluta Krzysztof Safin s. 11-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja w firmach rodzinnych a przekazywanie władzy według japońskiej koncepcji Lean management Nicoletta Baskiewicz Izabela Niziałek s. 37-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Managing the succession process in the family business Marta Gasińska s. 47-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość zasobów ludzkich determinantą procesu sukcesji Marcin Olkiewicz s. 57-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja sukcesji i procesy socjalizacyjne w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych Jacek Pluta s. 73-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawo jako narzędzie planowania sukcesji w firmie rodzinnej : uwagi wprowadzające Łukasz Martyniec Paweł Rataj s. 83-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aspekty prawne sukcesji majątku w firmach rodzinnych Agnieszka Wróblewska-Kazakin s. 95-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przygotowanie polskich przedsiębiorców do transferu przedsiębiorstwa – stan aktualny i perspektywy przyszłe Elżbieta Roszko-Wójtowicz s. 103-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja w rodzinnych biurach księgowych na terenie Warszawy i okolic Katarzyna Magdalena Orzechowska Magdalena Rybicka s. 121-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transfer przedsiębiorstwa – problemy i wyzwania związane ze znalezieniem sukcesora w opinii przedsiębiorców Elżbieta Roszko-Wójtowicz s. 131-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Family Office – zewnętrzna struktura wzmacniająca procesy zarządzania i sukcesji rodzin biznesowych Tomasz Budziak s. 145-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Statut Dziedzictwa Grupy Łapaj jako przykład właścicielskiego nadzoru rodzinnego Jacek Lipiec s. 163-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ czynników rodzinności na postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez interesariuszy zewnętrznych w świetle badań własnych Alicja Hadryś-Nowak Adrianna Lewandowska s. 173-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego – rozważania nad istotą i pomiarem Olga Martyniuk s. 187-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasobowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw rodzinnych w literaturze i praktyce Joanna Stefańska s. 199-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika strategicznej działalności śląskich firm rodzinnych Anna Lemańska-Majdzik s. 211-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzinne grupy kapitałowe Andrzej Marjański s. 223-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagrożenie małych firm rodzinnych zjawiskiem niepowodzenia gospodarczego Jarosław Ropęga s. 237-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiego Karolina Gałązka s. 249-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywy i formy internacjonalizacji firm rodzinnych Krystyna Leszczewska Katarzyna Zaniewska s. 261-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce firm rodzinnych w sektorze MSP Ewa Kempa s. 275-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
El papel de las redes sociales en el desarrollo de las microempresas: ejemplos de la zona rural de la ciudad de Méxi Rebeca de Gortari Rabiela s. 285-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty realizacji procesu rozwoju nowych mebli w sektorze MŚP Emilia Grzegorzewska Magdalena Olkowicz s. 299-311
  Zacytuj
 • Udostępnij