Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 9

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Halina Sobocka‐Szczapa s. 5-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Entrepreneurship and education in starting business, relevant factors and implications for success Robert Dygas s. 15-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Stanisław Gawłowski Bartosz Mickiewicz s. 19-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dywidenda cyfrowa a zarządzanie treścią w sieciach telekomunikacyjnych i audiowizualnych w Polsce Robert Dygas s. 31-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie finansowaniem rozwoju lokalnego na poziomie gminy Adam Grzebieluch Paweł Mickiewicz s. 43-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Człowiek w kryzysie − przegląd zagadnień w perspektywie współczesności Karol Krawczyński s. 55-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potrzeby człowieka, stres, komunikacja interpersonalna wobec kryzysu Beata Pytlińska-Bukwa s. 75-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys z perspektywy osoby bezrobotnej Jarosław Sobczak s. 89-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego Justyna Marjańska Katarzyna Staniszewska s. 111-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie modelu probitowego w procesie alokacji aktywów między indeksy małych i dużych spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Piotr Arendarski s. 133-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transformacja polskiego systemu reagowania kryzysowego Gniewomir Pieńkowski s. 151-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ partnerstwa publiczno ‐ prywatnego na kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy Gniewomir Pieńkowski s. 175-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia rozwoju jako instrument działań „administracji uczącej się ” Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak Marzena Pracz s. 189-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zmian podaży pieniądza na przedsiębiorczość i dochód narodowy w świetle szkoły monetarystycznej Tomasz Grabia s. 199-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Unia Europejska po referendum w Irlandii Stefan Niesiołowski s. 219-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka zagraniczna Polski Stefan Niesiołowski s. 225-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
20 lat demokracji w Polsce Stefan Niesiołowski s. 231-238
  Zacytuj
 • Udostępnij