Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Bartoszewicz s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bussines Intelligence a zarządzanie wiedzą Barbara Kamińska Leszek Zakrzewski s. 11-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Systemy zarządzania relacjami z klientami − geneza i rozwiązania techniczne Zbigniew Filutowicz Grzegorz Sowa s. 39-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inżynieria i zarządzanie wiedzą w kontekście technologii informatycznych Zbigniew Filutowicz Grzegorz Sowa s. 59-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie symulacji przy wyznaczaniu kosztu całkowitego zagadnienia transportowego Adam Kucharski s. 79-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprzedaż online – szansa czy zagrożenie dla współczesnych detalistów Bartłomiej Stopczyński s. 101-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo danych w aplikacjach www Marcin Lebioda Mariusz Tomczyk s. 123-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie zwielokrotnienia ścieżek w sieciach MPLS Andrzej Bartoszewicz Mirosław Juszczak Michał Morawski s. 149-167
  Zacytuj
 • Udostępnij