Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2001, Tom 3, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Władysław Welfe s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowa gospodarka : miraż czy rzeczywistość? : Doktryna - Praktyka - Optyka OECD Jan Woroniecki s. 7-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalne tendencje i polityka innowacyjna w krajach wschodniej Europy Natalia Czuchraj Jewgenij Krikawskij s. 57-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewolucja paradygmatów rozwoju w krajach średnio i słabo rozwiniętych : granice konsensusu waszyngtońskiego Ryszard Piasecki s. 66-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adaptacyjny system wspomagania podejmowania decyzji stosowany w społeczno-ekonomicznym zarządzaniu regionami W.B. Artemenko A.I. Pilawski s. 73-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Scenariusze rozwoju gospodarki polskiej opartej na wiedzy Władysław Welfe s. 76-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozytywna motywacja jako podstawa progresywnych transformacji systemów rynkowych Leonid Melnik s. 96-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka otwarta na wiedzę a organizacje otwarte na zmiany Łukasz Sułkowski s. 101-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywacje studentów i oczekiwania pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych w Polsce Roman Patora s. 107-121
  Zacytuj
 • Udostępnij