Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 10

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Grabia s. 5-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podnoszenie jakości zasobów ludzkich w sektorze MSP jako punkt wyjścia do zwiększenia ich konkurencyjności na świecie Barbara Kamińska Franciszek Michał Warzyński s. 19-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Headhunting − rozwiązanie przejściowe czy docelowy model doboru pracowników w gospodarce rynkowej? Krzysztof Gajdziński s. 39-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kultury jakości w organizacji Jerzy Szkoda s. 65-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metodyczne problemy badań innowacyjności przedsiębiorstw Alicja Karasek s. 83-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profil kompetencyjny menedżera innowacji Jacek Nazdrowicz s. 95-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szanse rozwoju inwestycji niematerialnych w przemyśle tekstylnym Łukasz Prysiński s. 111-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces aplikowania i wykorzystania środków z funduszy strukturalnych przez przedsiębiorstwa sektora MSP w aglomeracji łódzkiej Piotr Malicki Iwona Staniec s. 129-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technology substitution model related to development of electrical car industry Robert Dygas s. 147-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody likwidacji zagrożeń powodowanych zamachami terrorystycznymi Tomasz Bąk s. 161-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe, czy zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach szczególnych zagrożeń i stanach nadzwyczajnych? Marian Lutostański s. 179-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcje i zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytutach badawczych Ewa Dębicka Jerzy Szkoda s. 195-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego w świetle przepisów nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych Ryszard Szałowski s. 221-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świadomość ekologiczna pracowników w zarządzaniu środowiskiem naturalnym Oksana Seroka-Stolka s. 243-255
  Zacytuj
 • Udostępnij
Interwencja kryzysowa w szkole podstawowej Magdalena Śmilgin-Malinowska s. 257-270
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ leczenia uzdrowiskowego na wybrane parametry ręki u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów Jan Błaszczyk Magdalena Dubis Ireneusz Skawina s. 271-294
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zbrodnia, o której powinien wiedzieć i pamiętać świat, a Polacy i Rosjanie w szczególności Marian Lutostański s. 297-316
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozważania o demokracji w Polsce Stefan Niesiołowski s. 317-327
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość funkcją nauczania i praktyki Stanisław Bera s. 329-338
  Zacytuj
 • Udostępnij