Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2007, Tom 8, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jerzy Różański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dylematy wyboru drogi wzrostu przedsiębiorstwa Bogna Kaźmierska-Jóźwiak s. 7-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teoriach ekonomicznych Andrzej Marjański s. 15-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane metody analizy strategicznej i ich przydatność w praktyce Beata Glinkowska s. 31-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza obszarów ryzyka w działalności małych przedsiębiorstw Grzegorz Jegier Jerzy Różański s. 47-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery rozwoju małych i średnich firm w gospodarce polskiej Barbara Kamińska s. 55-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty zarządzania kompetencjami Alicja Krajenta-Kopeć s. 75-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wynargrodzenie i efektywność - kapitał intelektualny przedsiębiorstwa Jarosław Sokołowski s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Optymalizacja procesu sterowania czynnikami wzrostu wartości firmy w obszarze strategii produktowych Jerzy Tymiński s. 101-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elektroniczne systemy wspomagające działalność przedsiębiorstw Anna Muras s. 113-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przekształcenia własnościowe - rozwój niepublicznego segmentu usług medycznych w Polsce Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 125-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie zaopatrzenia farnaceutycznego CEFARM-Łódź Sp. z o.o. Aleksy Banasiak s. 139-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formy pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą Iwona Gawryś Paweł Trippner s. 149-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszt kapitału w przedsiębiorstwie Rafał Jóźwicki Agata Packa s. 161-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako centralnej instytucji rynku kapitałowego w Polsce Rafał Jóźwicki Agata Packa s. 179-188
  Zacytuj
 • Udostępnij