Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 6 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański Bogdan Piasecki s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ciemne strony firmy rodzinnej Maciej Stradomski s. 11-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Syndrom familizmu w polskich organizacjach Łukasz Sułkowski s. 21-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postawy wobec pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych Maria Adamska s. 33-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Family Business in the Gangnam Style Anna Bąkiewicz s. 51-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Family Business in the Gangnam Style Anna Bąkiewicz s. 51-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Idea klienta wewnętrznego w zarządzaniu firmą rodzinną Paula Pypłacz s. 63-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie public relations w firmach rodzinnych Nicoletta Baskiewicz Izabela Niziałek s. 73-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firma rodzinna jako uczestnik organizacji wirtualnej Marek Andrzejewski s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój firmy rodzinnej na przykładzie wybranej firmy z województwa podlaskiego Urszula Gołaszewska-Kaczan Anna Grześ s. 97-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyficzne problemy kierowania firmą rodzinną Magdalena Masny-Dawidowicz s. 109-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
O przewagach konkurencyjnych firm rodzinnych w kontekście teorii zasobowej Piotr Tomski s. 121-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne na alternatywnym rynku NewConnect – relacja z badań własnych cz. I : orientacja przedsiębiorcza Wojciech Popczyk s. 131-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne na alternatywnym rynku NewConnect – relacja z badań własnych cz. II : internacjonalizacja Wojciech Popczyk s. 145-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przewagi konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych – analiza porównawcza Renata Lisowska s. 157-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ procesów kooperencyjnych na wyniki finansowe firm rodzinnych w Polsce : studium przypadku Aneta Ejsmont s. 169-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Audyt marketingowo-logistyczny jako element oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa rodzinnego w sektorze MSP Danuta Janczewska s. 181-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko podatkowe jako nieodłączny element otoczenia biznesowego Piotr Możyłowski s. 193-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola trendów konsumeckich we wzmacnianiu konkurencyjności firm rodzinnych Jarosław Patrzyk s. 205-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola trendów konsumeckich we wzmacnianiu konkurencyjności firm rodzinnych Jarosław Patrzyk s. 205-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne i źródła finansowania ich działalności Elżbieta Klamut s. 221-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze Private Equity a rozwój przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Winnicka-Popczyk s. 231-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce – wybrane narzędzia krajowe i międzynarodowe Paweł Blajer s. 241-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kondycja finansowa firm rodzinnych w rankingu Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw Urszula Gołaszewska-Kaczan Anna Grześ s. 253-264
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola poręczeń i funduszy poręczeniowych w finansowym wsparciu przedsiębiorców indywidualnych Agnieszka Czajkowska s. 265-276
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program JEREMIE jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Justyna Trippner-Hrabi s. 277-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leasing – najbardziej dostępne zewnętrzne źródło finansowania biznesu rodzinnego Monika Różycka s. 291-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ceny transferowe a działalność przedsiębiorstw powiązanych rodzinnie Małgorzata Wołosz s. 303-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie działalności polskich gospodarstw rolnych na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej Emilia Grzegorzewska s. 315-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki warunkujące zdolność kredytową przedsiębiorstwa rodzinnego Magdalena Magiera s. 325-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Ulga na złe długi” sposobem na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw sektora MSP Piotr Możyłowski s. 335-346
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredyt bankowy jako najczęściej wykorzystywane źródło finansowania biznesu rodzinnego Magdalena Magiera s. 347-357
  Zacytuj
 • Udostępnij