Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 8

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie polskich, małych przedsiębiorstw rodzinnych Łukasz Sułkowski s. 9-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rada w niemieckich firmach rodzinnych Feliks Marek Stawarczyk s. 19-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika podejmowanych działań antykryzysowych w przedsiębiorstwach rodzinnych Anna Adamik Anna Walecka s. 31-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne Sławomir Dorocki Anna Irena Szymańska Małgorzata Zdon-Korzeniowska s. 45-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne w budowaniu konkurencyjności destynacji turystycznych Maciej Dębski s. 61-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Networking i sieci biznesowe szansą dla rozwoju polskich firm rodzinnych Marek Andrzejewski s. 77-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tożsamość i wizerunek firm rodzinnych - zagadnienia teoretyczne Anna Socik s. 93-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach rodzinnych Bartłomiej Stopczyński s. 105-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie sieci MŚP dla konkurencyjności przedsiębiorstw rodzinnych Barbara Drzewiecka s. 121-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariera finansowa w rozwoju firm rodzinnych sektora MSP Aleksy Banasiak s. 137-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny bankructw oraz symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw – przegląd literatury Rafał Balina s. 157-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne a pomoc publiczna w kontekście dotacji z funduszy europejskich Eugeniusz Brzuska s. 171-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjna strategia kultury organizacyjnej w firmie Katarzyna Świerszcz s. 199-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie firmy rodzinnej w świetle zasady Pareto – 20 Jan D. Antoszkiewicz s. 219-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa rodzinnego Paula Pypłacz s. 251-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie innowacyjnych metod prognostycznych opartych o sztuczną inteligencję w firmach rodzinnych na przykładzie przewidywania szeregów czasowych Tomasz Jasiński s. 269-281
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie i transfer wiedzy w małej firmie rodzinnej Agnieszka Barańska s. 283-296
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota przedsiębiorczości w działalności logistycznej wybranej firmy rodzinnej w Polsce Ewa Kempa s. 297-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie logistycznej obsługi klienta dla rozwoju firm rodzinnych w sektorze mikroprzedsiębiorstw Danuta Janczewska s. 311-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wdrażanie TQM w mikroprzedsiębiorstwie Aneta Jakonis s. 325-340
  Zacytuj
 • Udostępnij
Plan sukcesji w firmach rodzinnych - wprowadzenie do problematyki prawnej i zapisu windykacyjnego Paweł Rataj Paweł Szewczyk s. 341-355
  Zacytuj
 • Udostępnij
A Microcosm of the Contemporary Chinese Family Business – The Ebb and Flow of Wenzhou Model Maria Bernat Zhang Fan Wu Wenying Qiu Xiaofei s. 359-374
  Zacytuj
 • Udostępnij
La toma de decisiones basada en modelos y herramientas financieras en la empresa familiar Marcela Rebeca Contreras Loera Claudia Judith Martínez Meza s. 375-392
  Zacytuj
 • Udostępnij
El financiamiento de las pymes familiares integradas en cluster Marcela Contreras Evelia Izábal s. 393-411
  Zacytuj
 • Udostępnij
La planeación estratégica en las empresas familiars Fracy Guadalupe Olivas Juárez Marcela Rebeca Contreras Loera s. 413-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Las empresas familiares: el eternodilema de la sucesión Laura Gatica Barrientos Patricia Eugenia García Castro Emma Rosa Cruz Sosa Mario David Riveroll Vazquez s. 427-448
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dinámicas tecnológicas y formas de cooperación y competencia en el distrito industrial del mueble en Concordia Jessica Yanet Soto Beltran s. 449-466
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 1 s. 469-470
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 2 s. 471-472
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 3 s. 473-475
  Zacytuj
 • Udostępnij