Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 10 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach poszukujących szans rynkowych - na podstawie wyników badań = The usage of economic and financial as well as organisational instruments in enterprises seeking chances for development - on the basis of results from the conducted the research Waldemar Gajda s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nadzór właścicielski jako determinanta strategii zarządzania finansoaniem przedsiębiorstwa na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych = Ownership supervision as a determinant of companies' financing management strategies on the example of stock-exchange industrial companies Iwona Gawryś s. 23-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca przedsiębiorstw sektora MMSP z jednostkami badawczo-rozwojowymi w obszarze innowacji na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego : wyniki badań empirycznych = The cooperating in innovation sphere between SMEs and science on the example of the region of Lodz : the research results Magdalena Jasiniak s. 35-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura kapitału a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw sektora energetyki w krajach Europy = The capital structure versus profitability of companies performance in energy sector in European countries Magdalena Jasiniak Radosław Pastusiak Wojciech Starzyński s. 53-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Liquidity and efficiency of the enterprise as an example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, Part II Jakub Keller Radosław Pastusiak s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Praktyki zarządzania wiedzą a ekoinnowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie branży ochrony środowiska = Knowledge management practices and eco-innovation in the small and medium enterprises basedon the example of environmental protection sector Adam Ryszko s. 77-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza potencjału przedsiębiorczego w układzie regionalnym = The comparative analysis of the entrepreneurial potential in the regional structure Dawid Karaś Jacek Strojny s. 93-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zdolności relacyjne uczelni wyższej z perspektywy przedsiębiorstw branży maszynowej : (na przykładzie województwa podlaskiego) = Relational capabilities of higher education from the perespective of engineering industry enterprises : (on the example of Podlasie Province) Urszula Widelska s. 113-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredytowanie przedsiębiorstw przemysłowych w warunkach spowolnienia gospodarczego = Lending industrial enterprises in the economic downturn circumstances Mirosław Wypych s. 125-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sale and leaseback as a way of financing enterprises Marcin Ziankowski s. 137-147
  Zacytuj
 • Udostępnij
Narzędzia i systemy zarządzania jakością w procesie doskonalenia jakości towarów = Tools and quality management systems in the proces of improving the quality of goods Dominik Zimon s. 149-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju lokalnego w świetle europejskiej polityki spójności i krajowej polityki miejskiej = The role of local territorial government in the light of European cohesion policy and national urban policy Anna Augustyn s. 161-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Terminal operating systems as a tool to suport entrepreneurship and competitiveness of sea ports Aleksandra Bartosiewicz s. 175-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proprzedsiębiorcze działania Urzędu Pracy a oczekiwania osób bezrobotnych = Proentrepreneurship activities of Labour Office and unemployed expactations Agnieszka Faron Wojciech Maciejewski s. 189-202
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wielokryterialny wybór wykonawców w zamówieniach publicznych = Multicriteria selection of contractors in public procurement Radosław Jadczak s. 203-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z wpływu jednostki samorządu terytorialnego na środowisko naturalne w świetle rachunkowości odpowiedzialności społecznej = Social responsibility accounting and report on the impact of its activities on the environment Magdalena Kowalczyk s. 217-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ lokalizacji na kondycję finansową szpitala samorządowego : na przykładzie województwa łódzkiego = The impact of location on the financial condition of the local government hospitals : the example of Lodz region Bartłomiej Krzeczewski s. 229-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich przez polskie uczelnie w ujęciu regionalnym = Evaluation of the efficiency of using human resources by Polish colleges in the regional presentation Adam Kucharski s. 243-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samorząd terytorialny we wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej = Local government in supporting local entrepreneurship Halina Sobocka-Szczapa s. 259-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budżet miasta Garwolin w latach 2010-2013 = Assessment of budget management in the city Garwolin during 2010-2013 periods Paweł Trippner s. 271-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samodzielność finansowania gmin w Polsce = Financial independence of municipalities in Poland Agnieszka Żołądkiewicz s. 287-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w Polsce na tle międzynarodowym = Entrepreneurship in Poland : international perspective Anna Bąkiewicz s. 301-314
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradygmaty tożsamości organizacyjnej = Paradigms of organizational identity Łukasz Sułkowski Izabela Wąs s. 315-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Trends in the size and structure of enterprises in Poland and selected CEE countries Iwona Dorota Czechowska s. 323-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Empiryczna weryfikacja uniwersalnej skali stanów względnych = The empirical verification of the Kolman's universal interpretative scale Joanna Kijewska Rafał Mierzwiak s. 335-350
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metoda "koszt plus" na tle kalkulacji cen transferowych w Polsce = The "cost plus" methodology on the field of transfer prices calculation in Poland Jakub Koziński s. 351-360
  Zacytuj
 • Udostępnij
Selected aspects of receivables management in the context of economic recovery Germinal Isern Łukasz Prysiński s. 361-372
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność polskiej gospodarki w kontekście ostatniego kryzysu finansowego = The competitiveness of the Polish economy in the context of the financial crisis Joanna Stawska s. 373-388
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dokumentowanie kosztów a odstąpienie od szacowania w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa NSA = Evidence of costs and the resigning from the estimation in the income taxes in the SAC verdicts Radosław Witczak s. 389-399
  Zacytuj
 • Udostępnij