Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 8 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Ewa Gołębiowska Konrad Raczkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola formułowania wizji i misji w zależności od sytuacji rynkowej dla dużych biznesowych organizacji oraz start-upów Jan D. Antoszkiewicz s. 9-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną Łukasz Sułkowski s. 25-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty rozwoju organizacji wirtualnych w Polsce Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 39-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Internet-Inducted Economic and Business Issues Muhammad Rashid Basu Sharma s. 63-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modernizacja administracji publicznej a nowe perspektywy w zarządzaniu : w poszukiwaniu modelu sprawnego działania Irena Jackiewicz s. 73-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrola zarządcza a zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych jako instrument efektywnego i skutecznego zarządzania organizacją Andrzej Gorczyński s. 95-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywna obsługa konsumenta jako źródło innowacji logistycznych przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego Stanisław Smyk s. 117-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania tworzenia Szpitalnych Grup Zakupowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce Piotr Bartkowiak Jakub Domański Oskar Luty s. 129-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Złamanie zasad konkurencji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami Mieszko Bojar Andrzej Chajęcki s. 141-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność destynacji turystycznych – specyfika i uwarunkowania Maciej Dębski s. 157-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Typologies of organisational culture – multi-dimentional classifications Łukasz Sułkowski s. 173-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie firmy MIKRO-MET Barbara Kamińska s. 183-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy Ewa Gołębiowska s. 199-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka w prowadzeniu projektów Bogdan Lent s. 217-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość informacji w procesie zarządzania Elżbieta Klamut s. 235-249
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ponad podziałami : idea nowej solidarności międzypokoleniowej Anna Block Beata Mazurek-Kucharska s. 251-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mikrofinanse a rynek pracy kobiet Artur Borcuch Magdalena Piłat-Borcuch s. 263-277
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet Magdalena Hryniewicka Adrianna Trzaskowska-Dmoch s. 279-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła stresu i sposoby radzenia sobie z nim u osób łączących studia z pracą zawodową Violetta Wróblewska s. 297-312
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie międzykulturowe a paradygmaty przywództwa Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 313-327
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współzależności w obrębie systemu organizacyjnego Izabela Wąs s. 329-343
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem Konrad Raczkowski s. 347-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko finansowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : wybrane aspekty zarządzania ryzykiem Agnieszka Chabowska-Litka s. 365-385
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opposition in Restructuring Construct: Logical Incrementalism and Crisis Management Wojciech Nasierowski s. 387-397
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał wysokiego ryzyka alternatywną formą wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Katarzyna Sieradzka s. 399-415
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesny rynek fuzji i przejęć w Polsce w związku z sytuacją kryzysową Małgorzata Oziębło s. 417-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesne uwarunkowania rynku pracy : wybrane problemy Tadeusz P. Tkaczyk s. 431-458
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji Władysław Szymański s. 459-467
  Zacytuj
 • Udostępnij