Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 5

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcin Kautsch Roman Lewandowski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model przekształcenia organizacyjno-prawnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Bogdan Nogalski Jarosław Waśniewski Małgorzata Wojnarowska s. 11-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie i znaczenie rad społecznych w zarządzaniu publicznymi szpitalami Marcin Kautsch Rafał Staszewski Ewelina Woderska s. 23-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie usług zdrowotnych w kontekście aktualnie wdrażanych zmian w systemie ochrony zdrowia Maria Danuta Głowacka Jolanta Sielska Joanna Zdanowska s. 43-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pożegnanie NZOZ ‐ zmiany dla świadczeniodawców medycznych sektora prywatnego Małgorzata Paszkowska s. 57-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
SPZOZ po zmianach legislacyjnych Małgorzata Paszkowska s. 73-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie w ochronie zdrowia na przykładzie kas chorych w Republice Federalnej Niemiec Grzegorz Chałupczak s. 85-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia Barbara Kożuch Anna Tylek s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczynek do strategii zarządzania niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej Ryszard Jankowiak s. 113-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategiczna karta wyników – Nephrocare Balanced ScoreCard – polskie doświadczenia we wdrażaniu systemu pomiaru i oceny dokonań podmiotu leczniczego Teresa Dryl-Rydzyńska s. 125-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne metody zarządzania a specyfika sektora ochrony zdrowia Piotr Szynkiewicz s. 141-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie opieki długoterminowej na przykładzie „ARNICA” Pielęgniarska Opieka Długoterminowa w Przybyszewie B. Bajurna M.D. Głowacka L. Mendyka I. Nowakowska s. 153-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja jako element kompetencji zawodowych pracowników służby zdrowia Maria Danuta Głowacka Ewa Jakubek Monika Matecka s. 167-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stereotypy funkcjonujące w szpitalach Marcin Kęsy s. 183-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikacja interpersonalna w szpitalu w opinii personelu medycznego : studium przypadku Agnieszka Krawczyk-Sołtys s. 199-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys, a dobór pracowników w sektorze zdrowia Danuta Kunecka s. 211-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Satysfakcja z pracy pracowników zawodów medycznych zatrudnionych w szpitalach województwa śląskiego Katarzyna Zadros s. 221-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje społeczne jako element kompetencji zawodowych menedżerów Maria D. Głowacka Ewa Jakubek Monika Matecka s. 239-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efekty komunikacji interpersonalnej w relacji pacjent – personel medyczny Iwona Markowska-Kabała s. 251-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie zachowań menedżerskich przez podmiot leczniczy Maria Danuta Głowacka Iwona Nowakowska Renata Rasińska s. 267-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywne zarządzanie personelem medycznym przez pryzmat wymiarów jakości pracy Maria Danuta Głowacka Iwona Nowakowska Renata Rasińska Agnieszka Łukomska s. 279-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasoby ludzkie w strategii rozwoju poradni specjalistycznych Hanna Lewandowska s. 289-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność organizacji ochrony zdrowia Magdalena Wysocka s. 303-316
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kluczowe wartości w zarządzaniu placówką służby zdrowia : wyniki badań Tomasz Czapla Ilona Świątek-Barylska s. 317-328
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 1 s. 331-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 2 s. 335-336
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 3 s. 337-338
  Zacytuj
 • Udostępnij