Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jan D. Antoszkiewicz Andrzej Marjański s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie menedżerów dla podmiotów leczniczych Renata Rasińska s. 9-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów Dorota Nawrat s. 21-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pracownik socjalny jako przedsiębiorczy lider i animator społeczny Mariola Świderska s. 43-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kobieta menedżer Margaret Cushing Whitman i jej rola w rozwoju największego na świecie serwisu aukcji internetowych eBay.com Nina Stępnicka Paulina Wiączek s. 55-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menedżer integracji w procesach fuzji i przejęć w Polsce Małgorzata Oziębło s. 67-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane determinanty pracy zespołów w organizacjach publicznych Justyna Trippner-Hrabi Joanna Łuczak s. 87-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Akceptacja kultury organizacyjnej przez pracowników organizacji świadczącej usługi logistyczne Katarzyna Łukasik s. 101-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Techniki zarządzania oraz style przywódcze stosowane w kulturach organizacyjnych Europy Wschodniej na tle uwarunkowań społecznych oraz aspektów historycznych Tomasz Hański s. 115-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie województwa podlaskiego Krystyna Leszczewska s. 133-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w obsłudze klienta na rynku B2B jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym Aleksandra Bik s. 147-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w warunkach współczesnej gospodarki światowej Piotr Kinas s. 159-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka samozatrudnienia i innych wybranych mierników potencjału przedsiębiorczego województwa podlaskiego Alina Szepelska s. 171-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne systemy i aplikacje IT wspierające zarządzanie przedsiębiorczą organizacją Katarzyna B. Białas Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 185-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informatyzacja w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 195-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Praca zdalna – nowe możliwości, nowe wyzwania Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 209-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bank promocyjny Jan K. Solarz s. 231-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niektóre strategie determinujące satysfakcję klienta Muzahim Al-Noorachi s. 249-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy wzrostu innowacyjności podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstwa województwa pomorskiego na tle innych województw w Polsce Joanna Sadkowska s. 267-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój poprzez innowacje w Służbie Celnej celem poprawy jakości obsługi przedsiębiorców Magdalena Rybicka s. 283-291
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji w instytutach badawczych Ewa Dębicka s. 293-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie metody SERVQUAL w doskonaleniu usług publicznych na przykładzie służby zdrowia Piotr Lenik s. 303-312
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozytywna perspektywa w zarządzaniu zmianą : podejście afirmujące i coaching rozwiązań Grażyna Budzińska Małgorzata Klimka s. 313-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku Ewa Gołębiowska s. 333-345
  Zacytuj
 • Udostępnij
Employer branding jako nowoczesne narzędzie zarządzania – wyniki badań własnych Michał Chmielecki s. 347-358
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ ekonomicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego Katarzyna Olejniczak s. 359-371
  Zacytuj
 • Udostępnij